21 CZERWCA

WTOREK, Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika

EWANGELIA - Mt 7, 6. 12-14 (Brama szeroka i brama ciasna)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, was nie poszarpały.
Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy.
Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują»
.

MEDYTACJA

W życiu niezwykle ważna jest sztuka dokonywania wyborów. Wchodzimy w nie z określonymi cechami, zasobami i talentami, ale to wybory sprawiają, że te dary w nas mnożą się lub marnują. Oddalają lub zbliżają nas do Boga i siebie...

Podstawowa zasada miłości brzmi: jeśli chcesz jej doświadczyć, kochaj. Wyborami, które płyną z miłości, pomnażamy miłość Bożą obecną w świecie. Nawet jeśli wymaga to trudnych decyzji....

Kierowanie się miłością nie oznacza, że wszystko od razu staje się łatwe i przyjemne, ale możemy liczyć na wsparcie i łaskę Boga...

Czasami bardzo trudno jest nam podejmować decyzje. Brakuje wolności wewnętrznej, chęci lub umiejętności szukania i znajdowania woli Bożej. Ryzykujemy wówczas rozminięcie się z powołaniem...

To, czego chcemy dla siebie, niekoniecznie jest dobrem, którego pragnie dla nas Bóg. Pociąga nas miłość, ale lękamy się wyrzeczeń, gdy opadną uniesienia serca...

"Nie dawajcie psom tego, co święte" (Mt 7, 6)... Wstrząsające są słowa przestrogi Jezusa... Mówi również o rzucaniu pereł przed świnie... Jezus chce nas nauczyć szacunku do świętości, poszanowania sacrum i obrony przed wkraczającą na ołtarze desakralizacją...

Zabezpieczenie przed nadużyciami znajduje się w drugim przykazaniu Dekalogu, "nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno". Jednak nie zawsze potrafimy bronić się przed zapomnieniem o poszanowaniu miejsca świętego i tego wszystkiego, co jest związane z kultem Boga...

Jezus mówi, by nie dawać tego, co święte psom i nie rzucać pereł przed świnie. Ale potem dopowiada: nie dlatego, że my tak mamy nazywać ludzi niewierzących, tych, którzy nie idą za Nim, którzy nie żyją Ewangelią...

W wypowiedzi Jezusa nie tyle chodzi o złych ludzi, którzy czyhają na naszą świętość, ale o złe przestrzenie, które mogą nas sprowadzić na złą drogę, by im nie służyć. Chodzi o to, by zawalczyć o swoje serce, by wysiłki, które podejmujemy dotyczyły dobra, a nie zła...

Jezus mówi, by wybierać ciasną bramę. Jeśli przyjmie się postawę wybierania dobra zawsze, przechodzi się przez ciasną bramę...

Przechodzenie przez ciasną bramę nie zawsze będzie przyjemne. Być może czasami będzie oznaczało dyskomfort, ale zawsze będzie to obranie właściwego kierunku i spotkanie z Jezusem w królestwie niebieskim...

Chcemy żyć na ziemi, ale i po śmierci. Tym, który daje nam życie, spełnienie, realizację i nasycenie, jest Bóg. Zrozumienie tego, to ważny element na drodze wzrostu naszej wiary...

Bóg, nasz Pan, wielki i potężny. Nic dla Niego nie jest niemożliwe. Gdy widzimy różnorakie knowania wielkich tego świata, którym wydaje się, że od nich zależą jego losy i że mogą zrobić z maluczkimi, co chcą, warto pamiętać, kto naprawdę jest Panem...

Jeżeli chcemy wejść na drogę życia, to musimy zostawić cały bagaż swoich doświadczeń, złych emocji, urazów, zostawić żal do innych, a nawet żal do siebie. Duchową wolność odczuwa się wtedy, gdy wszystko się zostawia...

...Jezu, dzisiaj chcę porozmawiać z Tobą o moich różnych życiowych wyborach... Otwieram swoje serce na Twoje rady i na słowo życia... Wiem, że mogę Ci zaufać... Proszę o zdecydowane i wielkoduszne podążanie za tym, co dobre...

 

 

 

 

Flag Counter