20 CZERWCA

PONIEDZIAŁEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mt 7, 1-5 (Drzazga i belka)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim wy sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą.
Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Albo jak możesz mówić swemu bratu: «Pozwól, że usunę drzazgę
z twego oka», gdy belka tkwi w twoim oku? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata”.

MEDYTACJA

Łatwo jest oceniać osobę po pierwszym wrażeniu, opierając się o szczątkowe informacje o kimś, kogo widzimy nawet po raz pierwszy w życiu... Nawet osoba,
z którą dużo przebywamy, jest w stanie zaskoczyć nas zachowaniem lub tokiem myślenia...

Nie mamy narzędzi, by kogokolwiek trafnie osądzić. Osądzanie działa w obie strony, zawsze kogoś dotyka. Mówienie o innych często wiąże się
z porównywaniem, a porównywanie zazwyczaj kończy się boleśnie...

Choć łatwiej jest spojrzeć na drugiego człowieka, ocenić go, przyrównać do przykazań, to Jezus nawołuje, by stanąć w prawdzie przed sobą i spojrzeć na własne słabości...

Podobnie jak drzazga jest zbudowana z tej samej materii, co belka, tak samo to, co najmocniej kłuje nas w innych, często bywa też naszym problemem…

Często widzimy tylko słabości i grzechy innych, a swoich nie lub widzimy jedynie swoje wady i grzechy, a cały świat wydaje się nam idealny...

Prośmy Boga o zdrowy wzrok wiary. O to, byśmy potrafili dostrzegać rzeczywistość taką, jaka jest, nawet jeśli jest dla nas trudna. To umożliwi nam zrobienie kolejnych kroków na drodze wzrostu wiary...

Bóg ma swoje plany. Bywa, że w życiu spotyka nas to samo, co wcześniej zafundowaliśmy innym. Trudno jednak czynić z tego regułę. Ale że Bóg weźmie kiedyś pod uwagę również to, jak surowi byliśmy wobec innych, jest raczej pewne...

By zapewnić sobie łagodny wyrok na Bożym sądzie należy z łagodną wyrozumiałością podchodzić do grzechów naszych bliźnich. To nie jest zgoda na pobłażanie złu. Chodzi o to, byśmy potępiając zło, nie potępiali człowieka...

...Jezu, chcę porozmawiać dzisiaj o wolności od porównywania się i wywyższania, o miłości do drugiego człowieka i dostrzeganiu w nim tego, co najlepsze... Proszę o ludzką życzliwość i dobroć w spotkaniach z drugim człowiekiem...

 

 

 

 

Flag Counter