12 MAJA

CZWARTEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie świętych męczenników Nereusza i Achillesa
albo wspomnienie św. Pankracego, męczennika

EWANGELIA - J 13, 16-20 (Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje)

Kiedy Jezus umył uczniom nogi, powiedział im:
«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał.
Wiedząc to, będziecie błogosławieni, gdy według tego czynić będziecie.
Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem; lecz trzeba, aby się wypełniło Pismo: „Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę”. Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście gdy się stanie, uwierzyli, że Ja jestem.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał».

MEDYTACJA

Ostatnia Wieczerza, to chwila w misji Jezusa, w której wiele się wydarzyło: znaczący gest obmycia nóg, ustanowienie Eucharystii, mowa do uczniów, a później modlitwa w Ogrójcu i pojmanie...

Użyte przez Jezusa wyrażenie „podnieść piętę” oznacza mniej więcej tyle, co podstawić nogę, czyli spowodować upadek. Chrystus wie, że wśród apostołów są tacy, którzy Go zdradzą lub się Go zaprą, a mimo to nie rezygnuje z tego, co ma się dokonać...

Jezus jest świadomy, że na drodze realizacji Jego misji pojawią się trudności. Daje nam przykład, jak podejmować nasze życiowe powołanie w całej jego złożoności...

Błogosławieństwo Boże idzie w parze z naszym postępowaniem. Nie według naszych pomysłów, ale według naszych dzieł, które powinny być naśladowaniem Pana. Jezus powiedział to po umyciu uczniom nóg w Wieczerniku...

Błogosławieństwo za naśladowanie Pana w służbie wobec braci... Życie pokazuje to na przykładach świętych. Nie trzeba daleko szukać. Czasami trzeba po prostu wstać z przysłowiowej kanapy i zrobić coś dobrego dla innych...

W Wieczerniku Jezus myje swoim uczniom stopy. To opowieść o miłości i o równości. Jezus podkreśla, że sługa nie przewyższa mistrza. Myjąc apostołom stopy, przypomina nam tę prawdę, że jesteśmy braćmi i siostrami, Bóg jest nad nami, ale nas wszystkich czyni równymi...

Jezus mówi, że będziemy błogosławieni, kiedy będziemy siebie nawzajem miłować, gdy z wiedzą, którą nam daje Ewangelia, pójdziemy w świat. Dopiero wtedy staniemy się szczęśliwi tak, jak nas do tego zaprasza Bóg...

Do postawy służby trzeba dorosnąć. Umycie nóg uczniom przez Jezusa jest ważną wskazówką. Chrześcijanin, to ktoś, kto dzięki Bogu, przekracza siebie
i potrafi żyć dla innych...

Dzisiejsza Ewangelia, to swoisty rachunek sumienia. Jednym z istotnych warunków, by być prawdziwym uczniem Chrystusa, to trwać w Jego nauce. Tak naprawdę, słowo Chrystusa pomaga nam stanąć w prawdzie i daje wewnętrzną wolność...

Chrystus wzywa do tego, aby być zaangażowanym w dzieło ewangelizacyjne i misyjne Kościoła. Przyjmując świadków Ewangelii, mamy stać się świadkami Chrystusa. Los sługi łączy się z losem Chrystusa...

Jako dzieci uczymy się swojego miejsca w społeczności. Podczas nauki wielki jest nie ten, który ma więcej wiedzy, lecz ten, który w mądrości umie oddać miejsce temu, który może coś dodać do jego wiedzy...

Wiara uczy, że Pan jest jeden. Warto o tym pamiętać i znać swoje miejsce. Jesteśmy posłańcami, słuchamy i głosimy prawdę o Jego miłości, Jego mądrości
i Jego walce o nas...

...Jezu, trwam z Tobą i uczniami w Wieczerniku... Proszę, byś pozwolił mi odczuć to, że jesteś ze mną, zwłaszcza wtedy, gdy boję się i niewiele rozumiem... Proszę o łaskę, wierność i stałość w zgłębianiu Słowa...

 

 

 

Flag Counter