5 MAJA

CZWARTEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Stanisława Kazimierczyka, prezbitera

EWANGELIA - J 6, 44-51 (Chleb żywy, który zstąpił z nieba)

Jezus powiedział do ludu:
«Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne.
Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata».

MEDYTACJA

Jezus odwołuje się do najistotniejszego pragnienia Narodu Wybranego. Jest to pragnienie zmartwychwstania i życia wiecznego w Królestwie sprawiedliwości. Życie wieczne, to obietnica Boga...

Świat leży w śmierci i potrzebuje wskrzeszenia. Pomimo zaniku materii, śmiercią przede wszystkim jest wyobcowanie człowieka od Boga. Razem z pierwszym grzechem człowiek wkroczył w śmierć...

Jezus przychodzi jako dobry pasterz, aby wyciągnąć człowieka z przestrzeni grzechu. Bóg stał się człowiekiem, aby wyciągnąć nas z tej przestrzeni. Bóg pragnie dla nas życia wiecznego...

Życie wieczne może dać tylko ten, kto jest źródłem życia. Tym źródłem jest Bóg, który stał się człowiekiem. Poprzez krzyż, zmartwychwstanie i Eucharystię Jezus znajduje sposób, jak przywrócić życie wieczne człowiekowi...

W Komunii Świętej Jezus daje nam swoje zmartwychwstałe Ciało i Krew, abyśmy żyli życiem Boga... W ciszy serca podziękujmy Jezusowi, że ożywia nas swoim Ciałem i Krwią...

Uważamy siebie za ludzi wiary. Ufnie wierzymy, że Bóg daje nam natchnienia, którym chcemy być posłuszni...

Wierzymy, że Bóg prowadził i prowadzi nas poprzez różne wydarzenia i decyzje w naszym życiu. Wskazówki odczytujemy jako Jego znaki...

Jezus mówi, że nikt nie przychodzi do niego inaczej, jak tylko wtedy, gdy pociągnie go Ojciec. Kiedy już przyjdzie, jest zaproszony, by spożywać Chleb, czyli Jego Ciało. Mówi, że każdy, kto przyjmuje Jego Ciało, spożywa ten Chleb, nie umrze na wieki...

Trzeba karmić się Chrystusem, szczególnie podczas Eucharystii lub innych sakramentów, słuchając Słowa, byśmy żyli prawdziwie, spełnieni i szczęśliwi. Zanośmy Go wszędzie. Ludzie potrzebują Boga...

Wiara i Eucharystia odgrywają ważną rolę w naszym życiu. Prowadzą nas do zjednoczenia z Bogiem, dają życie wieczne...

Każdy z nas jest stworzony dla życia, także tego w wieczności. W naszym ciągłym zabieganiu nie mamy czasu pomyśleć o życiu wiecznym. Tymczasem jest to perspektywa, która jest przed nami i musimy się do niej przygotować...

W Ewangelii jest mowa o dwóch istotnych warunkach otrzymania życia wiecznego: wiara w Jezusa i Eucharystia, Ciało za życie świata. Tylko głęboka wiara, nasz osobisty kontakt z Jezusem, da nam życie wieczne...

Oczywistość i prostota obecności chleba w naszym życiu jest dla Boga bezcenna. On jest jak chleb. Jest chlebem dla nas. Jak chleb smakuje najlepiej i daje życie bez końca...

...Jezu, umocnij we mnie wiarę oraz pragnienie życia życiem Bożym... Proszę o głęboką wiarę w moc Komunii świętej, przygotowującej mnie na życie wieczne...


 

 

Flag Counter