3 MAJA

WTOREK, Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski

EWANGELIA - J 19, 25-27 (Oto Matka twoja)

Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

MEDYTACJA

Maryja była niezwykle ważna dla Jezusa. Wychowała Go, była z Nim przez całe Jego życie. W ostatnich chwilach Jezus oddaje Ją nam. Ufa tak, że powierza nam najdroższą dla Niego osobę...

Jezus nazywa Maryję naszą Matką. Mówi o nas, że jesteśmy Jej dziećmi. Gdy dziecko czegoś boi się, szuka schronienia w ramionach mamy. Ona pociesza je, gdy płacze, i śmieje się razem z nim. Uczy dziecko pierwszych słów i kroków...

Stać pod krzyżem nie było łatwo. Maryja oglądała niesprawiedliwe cierpienie własnego dziecka. Nie uciekła, odważnie trwała przy Chrystusie w tym, co było trudne, tak jak przez całe Jego życie. Jako Matka, Maryja może nas tego nauczyć...

Pobożność maryjna jest wolą Jezusa Chrystusa. W swej pobożności Maryja nie przysłania Jezusa, ale prowadzi do Niego. Przez Maryję do Jezusa idziemy drogą szybką i pewną...

Jezus, który idzie do Ojca, troszczy się o tych, których zostawia na ziemi. Troszczy się również o swoją Matkę. Postawa Maryi i postawa Jana, ale przede wszystkim wezwanie Chrystusa z krzyża ma nas uwrażliwić na to, byśmy zatroskali się o tych, którzy są dookoła nas...

Maryja może być ważna na naszych osobistych drogach wzrostu wiary. Zabierzmy Ją, jak święty Jan, do siebie, do swojego życia. Spoglądajmy na Nią i uczmy się tego, aby Bóg był dla nas Kimś najważniejszym w życiu...

Uczmy się pokory, postawy zawierzenia, rozmodlenia, zaufania, otwartości, bycia dla innych, służenia innym, ale i zadawania pytań, jak te, które Maryja zadawała w czasie zwiastowania, gdy wyraziła zgodę, na bycie matką Mesjasza...

W świecie jest mnóstwo ciemności, w różnych wymiarach, w bezbożności, nienawiści, nieczystości, chciwości, zakłamaniu i wielu innych. Ale my, chrześcijanie, zostaliśmy z tego uwolnieni przez Chrystusa. Nasz świat jest inny...

Warto kochać, mieć piękne i czyste serce, warto wspomagać bliźnich i mieć świadomość, że prawda, nawet trudna, lepsza jest niż życie złudzeniami...

Jezus oddaje nam swoją Matkę. Mamy Matkę. Od tej pory Maryja, tak jak stoi przy krzyżu Jezusa, trwa także przy naszych codziennych krzyżach. Z Maryją mamy stanąć obok krzyża Chrystusa, bez kompromisu z duchem tego świata i bez lęku...

Mamy Matkę. To piękny dar Jezusa dla nas. Matce zawdzięczamy niemal wszystko, przy niej czujemy się bezpiecznie. To osoba, która tworzy nasz dom. "Niewiasto, oto syn Twój" (J 19, 26); "Oto Matka twoja" (J 19, 27)... W ten dialog wpisuje się także nasze życie...

Akt oddania Matki Janowi i Jana Matce Boga, wydaje się naturalny. Najbliższe Jezusowi osoby zostały sobie powierzone...

Pod krzyżem Jezus zawiązał wspólnotę, nie tylko ludzi bliskich sobie, ale wspólnotę Kościoła, który trwa w łączności z Matką Boga. I to jest dla nas niezwykle ważna droga – przez Maryję idziemy do Jezusa...

...Maryjo proszę, byś uczyła mnie iść za Jezusem... Proszę o łaskę miłowania Jezusa tak, jak Ty Go umiłowałaś...

 

 

 

 

Flag Counter