18 KWIETNIA

PONIEDZIAŁEK, Poniedziałek Wielkanocny

EWANGELIA - Mt 28, 8-15 (Chrystus zmartwychwstały ukazuje się niewiastom)

Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom.
A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą».
Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: «Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdy spaliśmy. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu».
Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami, i trwa aż do dnia dzisiejszego.

MEDYTACJA

Kobiety spotkały Jezusa po tym, gdy uwierzyły Aniołowi w zmartwychwstanie. Zaskoczenie zamieniło się w radość, a z radości wypływa głoszenie Ewangelii. Jezus posyła niewiasty, by dzieliły się z innymi swoim doświadczeniem...

Żołnierze widzieli pusty grób Jezusa i słyszeli, jak anioł przemawia do niewiast, ale zdecydowali się kłamać...

Jezus chce spotkać się z uczniami w Galilei, w miejscu, w którym rozpoczęła się ich wspólna historia. Zmartwychwstały Jezus, znając swoich uczniów, wie, że właśnie tam Go rozpoznają...

Jezus zmartwychwstał. To fakt, na który ludzie różnie reagują. Kobiety radują się, a kapłani - smucą...

Cieszą się kobiety, które są przy grobie. Ich serca są przepełnione radością Jezusa zmartwychwstałego i gotowością by zrobić wszystko, o co On poprosi...

Kapłani przepełnieni są smutkiem i strachem. Zaczynają kombinować i namawiają żołnierzy, by rozgłaszali, że to apostołowie wykradli ciało, kiedy oni spali...

Jezus Zmartwychwstały już drugi raz przychodzi do kobiet. Idą dalej nieść dobrą nowinę o zmartwychwstaniu. Wiedzą, że ta informacja jest nie tylko dla nich. Są radosne, podekscytowane, pełne nadziei i pokoju, a do tego bardzo przekonujące...

Kobiety doświadczają tego, jak ważne są w Kościele i że są za niego współodpowiedzialne. I nasze chrześcijaństwo, wypływające z wiary w Zmartwychwstałego, chrześcijaństwo, w którym doświadczamy „zmartwychwstań” ze słabości, grzechów, kompleksów, też takie powinno być...

Komu dziś powiemy, tak prosto i przekonująco, dobrą nowinę o Chrystusie zmartwychwstałym? Nie tylko słowem, ale przemienionym przez Niego sposobem życia?...

Jeśli ktoś nie chce poznać prawdy, to żaden, nawet najbardziej logiczny argument, nie przekona go. Jednak, tak naprawdę, to zmartwychwstania nie da się po ludzku wytłumaczyć. To po prostu cud. Tu potrzeba wiary...

Świadkowie spotkań ze Zmartwychwstałym dostarczają nam pewnych dowodów. Pusty grób nie wzbudzałby w apostołach takich emocji, gdyby wcześniej wykradli ciało. Kobiety nie byłyby tak radosne po spotkaniu anioła, gdyby wiedziały o oszustwie...

Jezus naprawdę zmartwychwstał i wlał w nasze serca nadzieję, że i my kiedyś zmartwychwstaniemy. Sam nam to powiedział. Zatem, za niewiastami, które przyszły do pustego grobu, z radością ogłaszajmy światu tę prawdę o zmartwychwstaniu...

„Nie bójcie się”... Te słowa, to Orędzie Chrystusa zmartwychwstałego. Nie bójmy się przyjąć Chrystusa do naszego serca i życia. Nie bójmy się Jego Ewangelii, Jego miłości. Tak bardzo jest nam potrzebna Jego obecność. On przynosi Orędzie miłosierdzia i pokoju...

Niestety, nie wszyscy chcą przyjąć Jego Orędzie. Niektórzy odrzucają prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom pieniądze i namawiali do kłamstwa...

Wobec tego wszystkiego, co dzieje się wokół nas, bądźmy świadkami Chrystusa zmartwychwstałego...

To był już koniec. Wszystko było stracone. Doświadczenie ludzkie wyraźnie przecież wskazuje, że kto umarł, do życia już nie powraca. Tym razem jednak stało się inaczej. Niemożliwe, stało się możliwe. On naprawdę powstał z martwych...

Dzięki Chrystusowi zmartwychwstaniemy, w szczęściu, radości i pokoju będziemy żyli wiecznie. Z dobrym Bogiem i wszystkimi świętymi...

...Duchu Święty, proszę o radość i pokój ze spotkania z Jezusem... Proszę o głębokie pragnienie życia na co dzień ze Zmartwychwstałym...

 

 

 

Flag Counter