13 MARCA

NIEDZIELA, Druga Niedziela Wielkiego Postu

EWANGELIA - Łk 9, 28b-36 (Przez cierpienie – do chwały zmartwychwstania)

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz.
Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów, stojących przy Nim.
Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok.
A z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!» W chwili gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam.
A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli.

MEDYTACJA

Jezus zabiera niektórych swoich uczniów na niezwykłą wyprawę. Oni nie spodziewali się tego, jak zmieni to ich życie oraz doświadczenie Jezusa, jako Bożego pomazańca...

Moc doświadczenia przemienienia Pańskiego jest niezwykła. Sprawia, że rzeczywistość jakby wymyka się spod kontroli. Intensywność oddziaływania tej Bożej chwały obezwładniła uczniów. Początkowo nie wiedzieli i nie wierzyli, na co patrzą, oraz jak mają się zachować...

Chwila widzenia chwały Bożej tak wyraźnie nie trwała długo i nigdy już nie powtórzyła się. Po zstąpieniu obłoku, wszystko wróciło do normy. Jezus nadal był przez jednych kochany, a przez innych odrzucony...

Apostołowie na Górze Przemienienia nie otrzymali żadnej łaski lub daru Ducha Świętego. Jednak od tej pory patrzyli na Jezusa i Jego misję inaczej, głębiej. Nie wszystko rozumieli, może nawet nie mogli, i potrzebowali wiele czasu, by dojrzeć i zrozumieć...

Jezus pokazuje nam, na czym powinna polegać nasza modlitwa. To jest spotkanie z Jezusem na górze. Wyjście na górę oznacza, że musimy przygotować się na to spotkanie. Potrzeba nam świadomie odrywać się od trosk codzienności i bez obciążeń udawać się na spotkanie z Panem...

Jezus chciał umocnić wiarę swoich uczniów i dodać im sił, a tymczasem Ojciec dał Mu coś więcej, bo nie tylko umocnił wiarę uczniów, ale także umocnił Jezusa w Jego misji...

Przemienienie Pańskie, to swoista katecheza, która ma nas przygotować do obchodów świąt paschalnych Zmartwychwstania Pańskiego. Chrześcijaństwo jest religią ludzi przemienionych. Przemienionych Chrystusem...

Chrześcijaństwo jest religią utkaną z historii ludzi słabych, grzesznych, zakompleksionych, niewierzących we własne siły, nieumiejących kochać i przebaczać. Ludzi, których Chrystus przemienił, którzy z dnia na dzień bardziej żyją Ewangelią...

To, że ojczyznę mamy w niebie, nie oznacza, by lekceważyć życie tu, na ziemi. Przeciwnie, właśnie dlatego, że jesteśmy tam zakorzenieni, chcemy, powinniśmy i potrafimy żyć dobrze tutaj...

Wiele spraw rozstrzyga się u podstawy, zyskuje nowy wymiar i jakąś niezwykłą jasność. Skoro jesteśmy domownikami Boga, wiemy, co wybierać, za czym podążać i o co zabiegać...

Bóg, który zawiera przymierze z Abrahamem, potwierdza zależność, która jest pomiędzy stworzeniem a Stwórcą. W tej relacji jesteśmy bezpieczni, owocujemy i czeka nas przyszłość. Widzimy w Bogu kogoś, kto tworzy dla nas dom, kto nas wybiera, kto mówi do nas głośno...

Jezus chce pokazać wybranym uczniom widok sięgający poza ziemski horyzont. Chce, na chwilę, ukazać im niebo...

Jesteśmy zmęczeni. Wiele ziemskich obrazów absorbuje nas tak mocno, że gubimy cel, perspektywę i punkty odniesienia. Zaczynamy wątpić w dobroć człowieka i w jego rozumność. Tracimy nadzieję...

Jeśli chcemy odzyskać właściwe spojrzenie na rzeczywistość, musimy dać się zaprosić Jezusowi na górę. Potrzebujemy Jego światła, tym bardziej, że ciemności wokół nas zdają się gęstnieć. Potrzebujemy wychodzenia ku Bożej prawdzie i Bożej obecności...

Przemiana Jezusa dokonuje się podczas modlitwy. Trzej uczniowie zostają zaproszeni do udziału w Jego modlitwie. Odsłania się przed nimi miłość, która jest
w Bogu. To miłość Ojca i Syna, Ich wzajemny dialog...

Światło Jezusa jest światłem płynącym od Ojca. Ma ono oświecić nas. Stąd wezwanie: „Jego słuchajcie”. Przemiana naszego serca jest możliwa tylko dzięki zasłuchaniu w Jezusa, w Słowo Boga. Odwieczna światłość zstąpiła na ziemię, dzięki niej widzimy głębiej i dalej...

Nie zatrzymujmy się na tym, co chwilowe, nietrwałe i mroczne. Poddajmy się leczeniu Bożą łaską. Wchodźmy na Górę Przemienienia i odzyskujmy właściwą perspektywę. Uczmy się, że to, co trudne w życiu, ma sens, którego na co dzień nie widać, ale który odsłoni się na końcu drogi...

Tematem rozmowy między Jezusem, Mojżeszem i Eliaszem jest odejście Jezusa w Jerozolimie, czyli krzyż. Mojżesz stał na czele wyjścia Izraela z niewoli egipskiej. Prawdziwego wyjścia dokona jednak Jezus na krzyżu...

Między Górą Przemienienia a Golgotą istnieje ścisły związek. Na Golgocie zapanują całkowite ciemności. Ukrzyżowany będzie pozbawiony wszelkiego, Bożego
i ludzkiego, blasku, a przecież właśnie tam rozbłyśnie światło nadziei dla wszystkich...

Wyjście Jezusa przebije drzwi ku wieczności, ku Bogu. Właściwą „górą przemienienia” jest krzyż, na którym dokonała się Pascha Jezusa, wyjście z niewoli śmierci w wolność Boga. Taka jest właściwa perspektywa naszej wolności...

...Wielki Post, to szczególny czas, kiedy do historii można dodać kolejną, tę z mojego życia... Boże, spraw, bym dał się Tobie przemieniać... Dodaj odwagi, aby codzienna moja modlitwa była takim wspinaniem się na górę, gdzie Bóg mnie oczekuje...

...Boże, proszę o wrażliwość na Twoje natchnienia i żarliwość w odpowiadaniu na nie...

 

 

 

 

Flag Counter