25 STYCZNIA

WTOREK, Święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła

EWANGELIA - Mk 16, 15-18 (Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię)

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich:
«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.
Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk,
i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie».

MEDYTACJA

Zbawienie to bliskość z Jezusem. Bycie razem z kimś, kto jest nam życzliwy. Dlatego spędzanie czasu z przyjaciółmi, których kochamy i którzy nas kochają, to przedsmak nieba. Do budowania takich relacji potrzebna jest ufność i wiara...

Głosić Ewangelię oznacza kochać. Jest to jednak szczególny rodzaj Miłości. Głosić Ewangelię, to znaczy kochać, jak kocha Jezus. Bez lęku o siebie. W Kościele głównym sposobem głoszenia Ewangelii jest Miłość. Tylko ona przekonuje innych o dobroci Boga...

Jezus zachęca nas do bliskości wobec drugiego człowieka. Chce, byśmy dzielili z nim trudności, z którymi się mierzy. Pomogli mu je nieść. Zapewnia nas jednocześnie, że da nam moc ich przezwyciężenia...

Trwanie przy Bogu uzdalnia nas do pomocy i niesienia trudności drugiego człowieka...

Kościół jest Mistycznym Ciałem Chrystusa, a Jezus jest Jego głową. Cokolwiek czynione jest wobec Kościoła, czynione jest wobec Chrystusa. Ataki agresji na chrześcijan są prześladowaniem Chrystusa...

Kościół jest przestrzenią zamieszkaną przez Chrystusa. W wielu prywatnych objawieniach Jezus potwierdza, że posłuszeństwo Kościołowi jest ważniejsze od pójścia za świątobliwymi, a subiektywnymi doświadczeniami duchowymi... "Kto was słucha, Mnie słucha" (Łk 10, 16)...

Kto nie uwierzy, będzie potępiony, ale nie przez Boga. Bóg nikogo nie potępia. To człowiek potępia siebie. Ciągle potępiamy, siebie i innych. Jeśli uwierzymy, przestaniemy to robić. Uwierzymy bowiem w Miłość, która nikogo nie potępia...

Kto uwierzy w Miłość, ten zapragnie nią żyć. I uda mu się nią żyć i będzie wyrzucać złe duchy, najpierw z siebie, potem z innych. A ludzie będą próbowali go zatruć swoim egoizmem lub nienawiścią, ale im się to nie uda...

Każdy uczeń powinien spotkać Jezusa. To doświadczanie bliskości Boga jest przemieniające. To historia wielu ludzi. Jednak czynnikiem, który uwiarygadnia dzielenie się wiarą z innymi, jest przemienione życia człowieka, który spotkał Jezusa, a nie tylko gadanie o tym...

Kiedy Bóg dotyka człowieka, wszystko się zmienia. Jego życie nabiera nowego sensu. Zaczyna patrzeć na siebie z innej perspektywy. Ze zdziwieniem odkrywa nową prawdę o sobie. Bóg jednak pozostawia wybór i do niczego nie zmusza...

Każdy może odrzucić szansę nawrócenia i przemiany lub iść za Jego głosem. Odrzucenie, to zmarnowanie ogromnej łaski, pójście za Nim, to rezygnacja
z dotychczasowego życia, przyzwyczajeń, walka z odkrytymi w sobie słabościami...

Szaweł stał się Pawłem i został niestrudzonym głosicielem Chrystusa. Szedł na cały ówczesny świat, by nieść Chrystusa i Ewangelię... Każdy z nas ochrzczonych powinien mieć w sobie ducha św. Pawła, zapał apostolski, by zaangażować się w dzieło apostolskie i misyjne...

Wiara jest pokarmem duszy. Przyjęcie jej daje ogromną moc i zbawienie. Nieprzyjęcie prowadzi do zwątpienia i potępienia. Jezus bardzo wyraźnie to komunikuje...

Jezus nie mówi o tym, jak potępiać, mówi, jak prowadzić do zbawienia siebie i innych. To nauka stawania w prawdzie przed Bogiem i przed sobą...

Słowa Jezusa dotyczą każdego pokolenia chrześcijan. Można być praktykującym chrześcijaninem, który przyjął chrzest, ale nie przyjmować na co dzień słowa Boga we własnym sercu...

Drogą do zbawienia jest silna wiara, która karmi się słowem Boga. I nie myślmy tutaj o innych, ale pomyślmy o kondycji własnej wiary...

...Proszę o łaskę nawrócenia i uległości wobec Słowa...

 

 

 


 

Flag Counter