24 STYCZNIA

PONEDZIAŁEK, Wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła, patrona dziennikarzy

EWANGELIA - Mk 3, 22-30 (Chrystus przeciw szatanowi)

Uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili o Jezusie: «Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy».
Wtedy Jezus przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: «Ma ducha nieczystego».

MEDYTACJA

Faryzeusze przygotowali kolejną pułapkę na Jezusa. Chcieli, aby więcej ludzi zaczęło w Niego wątpić i przestało słuchać Jego nauki. Dążyli do podziału wspólnoty. Jezus zareagował od razu i stwierdził jednoznacznie, że podzielone królestwo nie przetrwa...

W Jezusowym budowaniu jedności lub dążeniu do niej, ważne jest, aby człowiek był wewnętrznie spójny w swoim sercu i w duszy. W codziennym zabieganiu najłatwiej zrezygnować z czasu dla wewnętrznego domu. Bóg przemawia także wewnątrz nas, dlatego warto dbać o czas z sobą...

Potrzebna jest jedność z Bogiem. Zły duch robi wszystko, aby w tym przeszkodzić. Może, podobnie jak faryzeusze, przekonywać, że Bóg, czyli nieskończone Dobro, działa na usługach zła...

Krewni Jezusa mówili o Nim, że "odszedł od zmysłów", natomiast uczeni w Piśmie posądzali Go o kontakty ze złym duchem. W odpowiedzi na ten zarzut, Jezus nawiązał do grzechu przeciwko Duchowi Świętemu...

Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu, to: grzeszyć licząc zuchwale na miłosierdzie Boże, rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie Boże, sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, zazdrościć bliźniemu łaski Bożej, aż do śmierci odkładać pokutę i nawrócenie...

Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień, to również jeden z grzechów przeciwko Duchowi Świętemu. To inaczej - skleroza serca. O niej jest mowa w dzisiejszej Ewangelii...

Najpierw coś wydaje się nam nie do wytrzymania. Potem przyzwyczajamy się do tego i nie uważamy tego za trudne. Z czasem mamy wrażenie, że jest to łatwe i nawet zaczyna nam to podobać się. W ten sposób nasze serce staje się coraz bardziej twarde, a potem pojawia się niechęć...

Są ludzie, dla których Jezus jest przeciwnikiem, czyli szatanem. Tacy ludzie są nie tylko otwarci na zło, ale nadto nie chcą być zbawieni przez Jezusa. Na tym polega grzech przeciwko Duchowi Świętemu, który to grzech nie będzie odpuszczony...

Bóg nie odpuszcza grzechu przeciwko Duchowi Świętemu nie dlatego, że Jego miłosierdzie jest ograniczone, ale dlatego, że istotą tego grzechu jest odrzucenie Bożego miłosierdzia. Bóg nie przebaczy tylko temu, kto nie chce przebaczenia...

Jezus jest zdolny związać tego mocarza, którym jest nasz grzech. Musimy tylko z Nim współpracować i nigdy nie myśleć, że On jest nam przeciwny, że któreś Jego przykazanie jest nie do końca słuszne. On jest naszym największym sprzymierzeńcem...

Gdy czynimy coś dobrego, zawsze znajdą się ludzie, którym nie będzie się to podobać i jeśli nie wprost, to po cichu, będą starać się popsuć nasze działania. Tak postępowali uczeni w Piśmie i faryzeusze...

Prośmy Stwórcę w trudnych sytuacjach konfliktu o pokój i jedność. Dziś wartości te, we wspólnotach, w których jesteśmy, mogą być znakiem obecności Boga w podzielonym świecie. Oby i po tym nas, chrześcijan, udało się rozpoznawać...

Bóg odpuszcza grzechy, kiedy człowiek przyzna się do nich, uzna swoją winę, wyrazi żal, pragnie ich odpuszczenia, jednocześnie chcąc się poprawić. Wtedy każda, nawet niewyobrażalnie wielka wina, będzie darowana...

Są jednak takie grzechy, o których Jezus wspomina, że nie będą odpuszczone. Dotyczą tych, którzy w pełni świadomie odrzucają Boga, grzeszą, nadużywając Jego miłosierdzia, licząc, że i tak Bóg im wybaczy. To grzechy przypisywania sobie większej władzy, niż ma Bóg...

Szatan nie wmawia nam, że Boga nie ma, on próbuje zniszczyć w nas Jego obraz. Wmówić, że On nie przebacza nam grzechów, że nie jest miłosierny, a raczej interesowny, czyhający na nasze potknięcia...

Od tego, jaki obraz Boga nosimy w sobie, zależy w jakiego Boga wierzymy i do jakiego Boga modlimy się...

Boże miłosierdzie jest dla skruszonych grzeszników. Nie dla tych, którzy hardo obstając przy swoim, oskarżają Boga o najgorsze lub zwyczajnie Nim gardzą...

...Jezu, spraw, bym doświadczał jedności z Tobą oraz z innymi ludźmi... Proszę, byś porządkował moje wnętrze, dał mi serce wolne i otwarte na Twoje słowa...

 

 


 

Flag Counter