20 STYCZNIA

CZWARTEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Fabiana, papieża i męczennika
albo wspomnienie św. Sebastiana, męczennika

EWANGELIA - Mk 3, 7-12 (Podziw tłumów dla Jezusa)

Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A przyszło za Nim wielkie mnóstwo ludzi z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o tym, jak wiele działał. Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była dla Niego stale
w pogotowiu ze względu na tłum, aby na Niego nie napierano. Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby Go dotknąć. Nawet duchy nieczyste, na Jego widok, padały przed Nim i wołały: «Ty jesteś Syn Boży». Lecz On surowo im zabraniał, żeby Go nie ujawniały.

MEDYTACJA

Jezus nad Jeziorem Galilejskim szukał schronienia i odpoczynku. Zwolennicy Heroda i faryzeusze zastanawiali się, jak Go zgładzić. Tłum, który spotkał Jezusa, nie był wrażliwy na to, co On przeżywa. Ludzie oczekiwali od Niego cudów i pomocy...

Ludzie, którzy oczekiwali od Jezusa pomocy, byli natarczywi, i to do tego stopnia, że Jezus musiał zapewnić sobie łódkę, by schronić się przed tłumem...

Tłum, który szedł za Jezusem, słyszał o uzdrowieniach, jakich dokonywał. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, więc Jezus leczył ciało, duszę, uzdrawiał
i uwalniał od mocy złych duchów. Czynił tak zawsze, nawet wtedy, gdy potrzebował chwili odpoczynku...

Każdy potrzebuje w życiu dobra. Często chodzi o drobne gesty, o uwagę, uśmiech albo zrozumienie...

Jezus wiele czyni dla każdego z nas. Co moglibyśmy dzisiaj uczynić dla Jezusa?...

Autentyczne naśladowanie Jezusa prowadzi do sytuacji, kiedy trzeba dokonać radykalnego wyboru: żyć wartościami tego świata lub żyć zgodnie z wartościami Królestwa Bożego. Osobisty wybór potwierdza autentyczność spotkania z Jezusem w Jego Słowie i sakramentach...

Jezus był, jest i będzie... Przychodziło do Niego wielu ludzi. Niektórzy z prośbą o uzdrowienie lub o cud. Inni, tak po prostu, z chęci zobaczenia Go lub spotkania się z Nim. Ważne jednak, bez względu na motywacje, że przychodzili i chcieli z Nim być...

Ludzie przychodzili do Jezusa, ponieważ widzieli swoją chorobę i byli bezsilni wobec niej. Dotyczyło to ciała i ducha. A On uzdrawiał i dawał nowe życie... Módlmy się o to, byśmy zobaczyli swoją chorobę i przyszli do Lekarza...

...Boże, proszę, bym mógł przychodzić do Ciebie zawsze, a nie tylko wtedy, gdy mam jakieś oczekiwania... Spraw, aby relacja z Tobą prowadziła do dojrzałej wiary i życia przemienionego Ewangelią...

...Jezu, jestem gotowy na to, byś znalazł dzisiaj schronienie w moim sercu,,, Zapraszam Cię do siebie... Proszę o wiarę i szczerość wobec Ciebie w chwilach mojej bezradności i grzechu...

  

Flag Counter