11 STYCZNIA

WTOREK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mk 1, 21-28 (Jezus naucza jak ten, który ma władzę)

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni
w Piśmie.
Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga».
Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego! » Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.
A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne».
I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

MEDYTACJA

Jezus nauczał jak ten, który ma władzę. Jest tym, który wie, a nie tym, który nauczył się. Jako Bóg wie wszystko...

Jezus swoją postawą prowokuje ducha nieczystego, by się ujawnił. Zły duch zna prawdę o Jezusie, ale kłamie, mówiąc o celu Jego przyjścia. Jezus nie przyszedł, by kogokolwiek zgubić, ale by nas ocalić, zbawić i doprowadzić do pełni szczęścia...

Jezus nakazał duchowi nieczystemu milczenie. Nie zgodził się, aby ten głosił, że Jezus jest Świętym Boga. Bóg jest miłością, więc ci, którzy Go głoszą z lękiem
i obawą, strasząc Jego zemstą i surowością, przedstawiają światu Jego fałszywy obraz...

Najpobożniejsze zasłuchanie się w Boże Słowo i zachwyt nad ideałem życia, który kreśli przed nami Chrystus, są godne pochwały, ale jednocześnie nie wystarczające...

Słowa, które kieruje do nas Chrystus, są nie tylko zaproszeniem do wejścia na nową drogę, ale jednocześnie źródłem siły i entuzjazmu w drodze za Nim...

Jego nauka z mocą jest odrobiną Królestwa Bożego na ziemi, które Chrystus nie tylko chce nam opisać i obiecać, ale już tu dać nam w nim udział...

Rozważajmy Boże Słowo, zachwycajmy się nim, inspirujmy się, ale przede wszystkim czerpmy łaski, które niesie...

Jezus nauczał jak ten, który ma władzę. To nie oznacza, że krzyczał, groził, wytykał błędy i skazywał na kary. Choć Jezus ma władzę nad człowiekiem, to jednak nigdy tego nie okazywał...

Jezus pokazywał swoją władzę nad duchami nieczystymi, nie nad człowiekiem. Wobec człowieka przyjmował postawę służby. I nikt nie mówił, że jest to przejawem Jego słabości...

My jednak wolimy okazywać władzę nad człowiekiem, a duchom nieczystym często pozwalamy, by czyniły w naszym życiu, co chcą. Okazujmy dominację, ale tam, gdzie trzeba...

Ludzie byli zdumieni. Jego przeciwnicy nie mogli znaleźć kontrargumentów, ponieważ wypowiadane słowa były potwierdzane przez Jezusa znakami i cudami. Tak może być i dziś...

Obecnych w synagodze zdumiały słowa Jezusa. Zdziwienie słuchaczy otworzyło ich na nowość nadprzyrodzonego orędzia i uświadomiło, że brak zdziwienia może wynikać z braku zrozumienia i powodować zatwardziałość serca, która wyklucza wszelką nowość...

Nauczanie Jezusa, który ma władzę nauczania i uzdrawiania, zdecydowanie różniło się od nauk głoszonych przez uczonych w Piśmie. Podczas, gdy oni wyjaśniali słowo tak, jak nauczyli się od innych, Jezus sam ustanawia sens słowa, któremu posłuszne stają się nawet duchy nieczyste...

Jezus mówi o Bogu w sposób nowy, ożywiający i uzdrawiający, sam bowiem jest obliczem miłosierdzia Ojca...

Ewangelia, to nasze spotkanie z Jezusem. Fascynacja Jego Osobą, nauczaniem i dziełami może stać się okazją do odkrycia Tego, który pragnie towarzyszyć nam w codziennych zmaganiach o kształt naszej świętości, by on mógł działać w nas i przez nas...

„Miarą świętości jest to, jak wiele jest w naszym życiu z Chrystusa, oraz na ile, mocą Ducha Świętego, kształtujemy nasze życie na podobieństwo Jego życia” (Papież Franciszek)...

Boimy się świata złych duchów. Ale bywa też tak, że świat duchów wydaje nam się światem odległym, z pogranicza baśni, istniejącym w ludzkiej wyobraźni. Tymczasem moc tego świata jest większa od mocy człowieka. Tylko moc słowa Bożego przewyższa moc złego...

Demony próbują bronić się przed Jezusem, ale Jego Słowo zwycięża. Słowo Boże ma niewyobrażalnie potężną moc. Codzienna lektura Biblii, bezustanne życie Słowem, pomaga w utrzymywaniu duchowej i psychicznej kondycji...

Nie wystarczy czytać Słowo i je znać. Czytali i znali Pisma faryzeusze. Ale ich czyny nie podążały za Bożym słowem. Każdy natomiast, kto żyje Słowem, czyta je i potwierdza czynami, może czuć się wolny i bezpieczny. Moc złego nie dotknie go...

...Jezu, proszę o spełnienie tych pragnień, które dzisiaj zrodziły się we mnie... Proszę o głęboką wiarę w moc Twojego słowa i o otwarcie się na nie...

 

 

 

 

Flag Counter