20 GRUDNIA

PONIEDZIAŁEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Łk 1, 26-38 (Maryja pocznie i porodzi Syna)

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą».
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».
Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»
Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».
Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa». Wtedy odszedł od Niej anioł.

MEDYTACJA

Bywa, że monotonia życia, ciągle powtarzające się problemy, trudności w relacjach z najbliższymi, odbierają nam wiarę w siebie, zamykają na marzenia
o pięknie i wielkości...

„Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1, 30)... Te słowa skierowane są do nas wszystkich. Wszyscy, pomimo lęku, w głębi serca nosimy Bożą obietnicę łaski, nadzieję na piękne i dobre wydarzenia oraz pragnienie szczęścia...

Boża obietnica, to nie tylko słowa. Bóg potwierdza swoje słowa czynami. Dla Maryi takim Bożym potwierdzeniem była radosna nowina o Elżbiecie...

Bóg nie woła nas zbiorowo. On woła każdego z osobna, bo każdego z nas miłuje jak syna lub córkę. Wiara jest osobistą relacją do Boga. Powołanie każdego z nas jest osobiste...

Maryja dowiaduje się, że będzie nosiła pod sercem Jezusem. Jest informowana jednocześnie o tym, że jej ciotka Elżbieta, też spodziewa się dziecka. Anioł dodaje, że "Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego” (Łk 1, 37)...

Czasami wydaje się nam, że wiemy lepiej od Boga, co jest najważniejsze i co jest najlepsze. Wówczas trzeba spojrzeć w stronę Maryi i uczyć się, że to Bóg jest pierwszy, najważniejszy i wie lepiej, że ma lepsze plany. Ona od razu to zrozumiała. My potrzebujemy czasu...

Jaka jest nasza wiara? Czy jest jak wiara Maryi, ufna, oparta na całkowitym zdaniu się na wolę Bożą?... „Od pewnego jednakże miejsca trzeba opuszczać rachuby ludzkie i jakoś chwytać Boże wymiary każdej trudnej sprawy” (Karol Wojtyła)...

Musimy ze wszystkich sił pragnąć w swoim życiu wiary bez ludzkich kalkulacji. Inaczej mówiąc: nasza wiara powinna każdego dnia wyrażać się w naszym Fiat...

Postawa Maryi, jest nieustającą inspiracją dla uczniów Chrystusa. Zgadzać się z wolą Boga, mówić objawiającemu się Bogu TAK, to istota chrześcijaństwa...

Często nie jesteśmy pewni, czy natchnienia w trakcie modlitwy faktycznie pochodzą od Boga, czy są tylko wytworem naszych przemyśleń, pragnień, a nawet lęków. Wolę Boga poznajemy przede wszystkim, gdy słuchamy tego, co mówił Jezus, a co spisano niegdyś jako Nowy Testament...

Wolą Boga względem nas jest to, by uwierzyć w Jezusa i żyć tak, jak nam nakazał. Tylko tyle. I aż tyle...

...Boże, proszę o całkowite zaufanie Tobie i Twojej woli...

 


 

Flag Counter