8 GRUDNIA

ŚRODA, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

EWANGELIA - Łk 1, 26-38 (Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą)

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami».
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».
Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»
Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».
Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa».
Wtedy odszedł od Niej anioł.

MEDYTACJA

"Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego" (Łk 1, 37)...

Maryja i Józef mieli zaplanowane życie. Ich plany były pełne miłości. Bóg posłał swojego anioła z błogosławieństwem i obietnicą większą od ludzkich wyobrażeń. Maryja stanęła przed wolnym wyborem poświęcenia jednego dobra większemu dobru...

Nasze dobre plany i pragnienia pochodzą od Boga, który nas stworzył. Patrząc na życie tylko z ludzkiej perspektywy, trudno jest nam uwierzyć w wielkie Boże plany, jakie dla nas przygotował. Dopiero nowina o Elżbiecie, pomogła Maryi przyjąć wolę Boga...

Kiedy za Maryją powiemy: ZGADZAM SIĘ BOŻE NA TWÓJ PLAN, CHOĆ GO NIE ROZUMIEM, dotknie nas łaska Boga, a z nią szczęście, jakie nie jest znane poza Bogiem...

Bóg zechciał przyjść na świat jako człowiek. Chciał być podobny do nas we wszystkim, oprócz grzechu, dlatego miał narodzić się z kobiety. Bóg ufa człowiekowi do takiego stopnia, że daje mu swojego Syna...

Aby Ten, co jest Najświętszy, miał godne miejsce, Bóg młodą Miriam z Nazaretu czyni bezgrzeszną. Święty rodzi się z Niepokalanej, poczętej bez grzechu. Rodzi się z Tej, która powiedziała TAK...

Powiedzmy Bogu TAK. Dlaczego? Bo Bogu się nie odmawia. Bogu zawsze mówi się TAK. On zawsze ma rację. Dla Niego nie ma nic niemożliwego...

Maryja mówi najważniejsze TAK w historii świata. Dziewczyna z Nazaretu godzi się całkowicie i absolutnie na pełnienie woli Boga... Abyśmy i my potrafili wypowiadać nasze małe TAK na plany Boga wobec nas, by być bardziej dla Boga i dla innych...

Nie jest nam łatwo powiedzieć Bogu TAK. Pełnienie woli Bożej jest trudne. Ale jest konieczne, by uzyskać pokój w swoim życiu, pokój w sercu, by i w naszym życiu działy się wielkie sprawy Boże... "Wola Boża jest naszym pokojem” (Jan XXIII)...

Całe nasze życie powinno być wypowiadaniem modlitwy AVE MARIA. Musimy pragnąć w swoim życiu wiary bez ludzkich kalkulacji. Nie pytać się o to, co
z tego wszystkiego będziemy mieć. Nasza wiara powinna każdego dnia wyrażać się w naszym FIAT...

Chrystus chce się ukształtować w nas, jak w Maryi, chce rodzić się z ludzi, jak z Niej...

Nadanie człowiekowi i jego historii kształtu Chrystusa, jest największym dziełem Ducha Świętego rozszerzonym na wszystkich i wszystko: od Nazaretu
i Betlejem, przez jerozolimski Wieczernik, aż po eschatologiczną komunię z Bogiem...

...Jezu, proszę o serce gotowe na przyjęcie Bożej woli...

 

 

 

Flag Counter