7 GRUDNIA

WTOREK, Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła

EWANGELIA - Mt 18, 12-14 (Bóg nie chce zguby zbłąkanych)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak wam się zdaje? Jeśli ktoś posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę, powiadam wam: cieszy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały.
Tak też nie jest wolą ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych».

MEDYTACJA

Nie każdy pasterz zostawiłby całe stado, by szukać jednej zabłąkanej owcy. A jeśli nawet ją znajdzie, to jej los mógłby być potem marny. Bóg jest specyficznym i wyjątkowym pasterzem, który bardziej martwi się jedną nieposłuszną owcą niż 99. zdyscyplinowanymi...

Zagubiona owca tylko na obrazkach jest sympatyczna. Jeśli popatrzymy na ludzi pogrążonych w grzechu i niszczonych przez słabości, to nie zobaczymy tam piękna. Nawet gdy myślimy o swoich porażkach lub błędach, to w tych wspomnieniach wydajemy się sobie samym odrażający...

Zabłąkane owieczki nie pociągają swoim wyglądem, a jednak według boskiej logiki, to one są najbardziej cenne i wymagają najwięcej miłości...

Zadziwiające jest, że Jezus nazywa pogrążonych w grzechu ludźmi małymi. Tak jakby w grzeszniku Bóg widział maluszka, który płacze, bo zgubił swoją mamę...

Patrząc po ludzku, trudno nam w kimś mocno pogubionym dostrzec bezradność dziecka. A jednak dla Boga jesteśmy zawsze Jego dziećmi, których słabość
i bezradność dogłębnie porusza miłosierne Boże serce...

Bóg z miłości do człowieka uczyni wszystko. W tym celu przyszedł na świat w Mieście Chleba – Betlejem, by samemu stać się CHLEBEM, pokarmem na Życie Wieczne, ale także, aby człowieka uratować, gdy ten zbłądzi i zagubi się...

Bóg szuka każdego z nas. Nie uciekajmy. Pozwól Mu znaleźć się i poprowadzić...

Bóg nigdy nie pośle kogoś do piekła. Ale Bóg daje swym dzieciom wolność, czyli możliwość wyboru. On nie narzuca swojej Miłości. On ją po prostu daje i liczy, że ją weźmiemy. A gdy weźmiemy, jest bardzo szczęśliwy...

Bóg jest dobry. Nie chce, abyśmy się błąkali po peryferiach świata i gubili się. Chce nas odnaleźć na wiele sposobów. Kłopot jest w tym, że nie zawsze chcemy dać Mu odnaleźć się...

Bóg o nas dba i opiekuje się nami. Gdy w życiu gdzieś się zagubimy, On nie zniechęci się nami, ale będzie nas szukał. I to ciągle na nowo...

Bóg szuka człowieka. Nie chce naszej zguby. Wciąż nas szuka. Każdego dnia szuka człowieka – zagubionej owcy, grzesznika. Pragnie, by w naszym sercu był pokój... Tylko czy my szukamy obecności Boga w naszym życiu?...

Bóg jest z tymi, którzy giną, błądzą, którzy czują się słabi, i z tymi, którzy zostali skrzywdzeni, szczególnie ze skrzywdzonymi dziećmi. Brak troski
o maluczkich, obojętność wobec tych, którzy giną, jest występowaniem przeciw przykazaniu miłości...

Bóg objawia się w słabości. Spróbujmy tę słabość zobaczyć i zareagować na nią modlitwą, w miarę możliwości spotkaniem, rozmową, wsparciem materialnym. Adwent to czas przywracania nadziei i obcowania z mocą Bożą, która objawia się w słabości...

...Jezu, proszę o głębokie doświadczenie dobroci Ojca...

 

 

 

Flag Counter