8 LISTOPADA

PONIEDZIAŁEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Łk 17, 1-6 (Obowiązek przebaczania)

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu dla jednego z tych małych. Uważajcie na siebie!
Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli będzie żałował, przebacz mu. I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwrócił się do ciebie, mówiąc: „Żałuję tego”, przebacz mu».
Apostołowie prosili Pana: «Dodaj nam wiary».
Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna».

MEDYTACJA

Jezus przypomina o realiach życia wiarą. Uświadamia, że takie życie przepełnione jest łaską, ale nie brak w nim również grzechów, które mogą być przyczyną zgorszenia dla innych. Jednocześnie zwraca uwagę na odpowiedzialność za własne czyny i za ich skutki...

Współodpowiedzialność, to postawa przepełniona miłością. To do niej zaprasza nas Jezus, przypominając o „uważaniu na siebie”. Wyraża w niej troskę nie tylko o własne dobro, ale również bliźniego, także tego, który nie jest dla nas „wygodny”...

Przebaczenie przychodzi uczniom z pewnym trudem i wysiłkiem. Zwłaszcza wielokrotne przebaczenie tej samej winy wyrządzonej wobec własnej osoby. Jezus zwraca uwagę na to, aby przebaczać zawsze wtedy, gdy ktoś żałuje swojego czynu i wyraża skruchę...

Styl naszego życia nie jest tylko prywatną sprawą. Nasze dobre, jak i złe decyzje, mają wpływ na wspólnotę. Swoją postawą możemy innych budować, ale
i burzyć. Dlatego warto codziennie w świetle Ducha Świętego robić rachunek sumienia...

Często bywamy powodem zgorszenia, czynimy kogoś gorszym lub mniej dobrym, mimo woli. Jezus mówi o sytuacji, w której ktoś gorszy świadomie
i z premedytacją...

Ktoś, kto gorszy świadomie i z premedytacją, to "chodzące nieszczęście", dlatego mniejszym nieszczęściem byłoby, gdyby wpadł do morza z kamieniem młyńskim u szyi, co nie oznacza oczywiście, że należy mu tego życzyć...

Niezwykle ważne jest przebaczenie. Przebaczenie dane temu, kto żałuje, jest cudownym lekarstwem na zło. Nic tak bardzo nie czyni tego świata lepszym, jak właśnie przebaczenie żałującemu...

Ziarno gorczycy, o którym mówi Jezus jest inne od znanych nam ziaren gorczycy. Gorczyca ewangeliczna jest mniejsza od maku. Oczywiście wiara nie służy do przesadzania drzew, ale nawet mała wiara potrafi czynić cuda...

Wiara, o której mówi Jezus, to nie jest wiara w istnienie Boga, bo taką wiarę ma nawet diabeł, ale jest to osobista i realna, żywa, relacja z Bogiem...

Bóg zachęca nas do uważności ewangelicznej i do życia bez grzechu, szczególnie względem najmłodszych. Zaprasza nas do dawania świadectwa miłości, przebaczenia, pokoju, jedności i do służby na rzecz innych...

Bóg zachęca nas do wybaczania, totalnie i wiele razy. Bądźmy silni Bogiem i jako chrześcijanie wnośmy Ewangelię, najlepiej przez sposób życia, do otaczającego świata. Bardzo tego potrzeba...

Jezus stawia bardzo trudne wymaganie przebaczenia. Dlatego tak bardzo ważna jest prośba uczniów: «Przymnóż nam wiary». W duchu wiary potrafimy przebaczyć, aby uwolnić nasze serce od pragnienia odwetu...

Zgorszenie, przebaczenie i wiara. To trzy istotne postawy. Kluczem do zrozumienia dzisiejszej Ewangelii jest doświadczenie wspólnoty...

ZGORSZENIE, to stan, kiedy stajemy się gorsi przez zachowanie drugiego. Ostrzegając uczniów, Jezus przypomina o odpowiedzialności, jaką mamy za siebie nawzajem...

PRZEBACZENIE, to czyn niezbędny, jeśli jakakolwiek wspólnota międzyludzka ma przetrwać. Bez niego pozostaje wzajemne oddawanie sobie złem za zło
i wymierzanie sprawiedliwości według ludzkich kryteriów...

Wiara, której nie zdobywamy sami, lecz którą dostajemy przez pośrednictwo Kościoła. W nim również ma ona szansę wzrastać i rozwijać się...

...Jezu, dziękuję za to wszystko, ku czemu skierowało się moje serce w czasie modlitwy... Proszę o głęboką wrażliwość na Twoje słowa, które czytam
w Ewangelii...

 

 

 

Flag Counter