1 LISTOPADA

PONIEDZIAŁEK, Uroczystość Wszystkich Świętych

EWANGELIA - Mt 5, 1-12a (Osiem błogosławieństw)

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».

MEDYTACJA

Uzależniamy nasze zadowolenie z życia od określonych warunków. Tymczasem Jezus zaprasza nas do tego, aby żyć w pełni tu i teraz. Wskazuje na towarzyszenie cierpiącym, zabieganie o sprawiedliwość i inne trudy...

Błogosławiony znaczy szczęśliwy. To, do czego wzywa Jezus, nie wydaje się wiązać z radosnym życiem. Jednak Jezus wskazuje, że jesteśmy powołani do tego, aby znajdować życie i radość tam, gdzie inni widzą tylko ból i beznadzieję...

Życie według ośmiu błogosławieństw wymaga przekraczania siebie i ciągłej aktywności...

Kościół Katolicki ma w swoich szeregach około siedmiu tysięcy świętych beatyfikowanych i kanonizowanych. 1 listopada uroczyście wspominamy znanych
i anonimowych, dawnych i współczesnych, mieszkańców nieba...

Dzień Wszystkich Świętych przypomina nam prawdę o powszechnym powołaniu do świętości, które otrzymaliśmy na sakramencie chrztu. Każdy
z wierzących, niezależnie od własnej drogi życia, jest powołany do świętości...

Naszym celem jest dostać się do nieba, a idą tam tylko święci. Pragnienie jest od strony ludzkiej koniecznym elementem, aby zostać świętym. W praktyce, kiedy człowiek czegoś naprawdę chce, to uzyska to...

Niezwykle istotne są konsekwencja i nasza współpraca z łaską Bożą, ukazujące szczere pragnienie nieba...

Cieszymy się z tych wszystkich, którzy dostali się do nieba, którzy żyli błogosławieństwami z Ewangelii. Greckie słowo µ??????? (makarioi) dosłownie znaczy „szczęśliwi”, a nie tylko błogosławieni, i wskazuje na to, jak mamy żyć, aby dostać się do nieba, by być szczęśliwymi...

Szukamy namiastek szczęścia, utożsamiamy je z powodzeniem, zaspokojeniem własnego egoizmu, dobrobytem lub sukcesami. Owszem, przynoszą one zadowolenie, jednak ulotne i chwilowe, a Jezus proponuje nam radość wieczną...

Jezus daje w swoich błogosławieństwach wskazówki, gdzie można odnaleźć radość wieczną. Wskazówki, które jedynie z pozoru, nie wydają się być źródłem szczęścia...

Każdy człowiek pragnie doświadczać szczęścia. Bóg także chce go dla nas. Obiecuje nam je w życiu wiecznym i wskazuje drogę do niego. Tą drogą jest świętość, która daje nam gwarancje szczęścia, choć niekoniecznie zgodnego z naszymi wyobrażeniami i pragnieniami...

Jeśli będziemy szukać szczęścia w Bogu, wtedy żadne trudności wynikające z wiary nie zaburzą go...

Jezus wskazuje nam kierunek naszego życia. Otwiera się przed nami nadzieja nieba. Jesteśmy powołani do świętości. Podejmując refleksję nad przemijaniem, śmiercią w duchu chrześcijańskim, pamiętamy o życiu...

Jesteśmy powołani do życia, do bycia z Bogiem. Osiem błogosławieństw, to prawdziwa pedagogia świętości, to swoista szkoła świętości...

Pomysłów na to, jak w dzisiejszym świecie być szczęśliwym, nie brakuje. Natomiast, tak naprawdę, te zewnętrzne okoliczności mogą nam pomagać
w osiągnięciu szczęścia, ale ostatecznie są niewystarczające...

Można mieć życie poukładane według wszystkich złotych zasad i lifestylowych trendów, a i tak czuć się nieszczęśliwym...

Jezus, przedstawiając zebranym logikę błogosławieństw, pokazuje, że jest sposób, który sprawdza się w każdych okolicznościach: to przylgnięcie do Boga
i ukierunkowanie swojego życia na bycie z Nim...

Powierzenie się Jezusowi i przeżywanie relacji z Nim, jako fundamentu codzienności, skutkuje wolnością i pokojem serca, a bez tego nawet w najbardziej sprzyjających okolicznościach nie potrafimy być szczęśliwi...

...Jezu, proszę o łaskę życia w pełni, o dar bycia człowiekiem błogosławieństw... Nie pozwól mi zdezerterować i schować się w bylejakości, ale obdarz siłą, aby każdego dnia wypełniać to, do czego mnie powołujesz... Proszę o przeżycie prawdy, że Ty pragniesz mojego szczęścia...

 

 

 

Flag Counter