6 PAŹDZIERNIKA

ŚRODA, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Brunona, prezbitera

EWANGELIA - Łk 11, 1-4 (Jezus uczy modlitwy)

Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów».
A On rzekł do nich: «Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie».

MEDYTACJA

"Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów" (Łk 11, 1)... Oby takie pragnienie towarzyszyło każdemu z nas przez całe życie...

Jezus modlił się. Był to nieodłączny element Jego codzienności. Szczególnie intensywnie rozmawiał z Ojcem, kiedy stał przed różnego rodzaju wyzwaniami lub przełomowymi momentami życia...

Sposób, w jaki modlił się Jezus, musiał wywrzeć wrażenie na Jego uczniach, skoro poprosili, by ich tego nauczył...

Jezus jako wzór podaje modlitwę „Ojcze nasz”. Od początku kieruje nasze myśli ku Ojcu, który jest blisko nas i który nieustannie udziela się swoim dzieciom...

Jezus uczy nas, że modlitwa to:
- uwielbianie Boga,
- poddanie się Bogu,
- uznanie, że Bóg nieustannie podtrzymuje nasze istnienie,
- przyjęcie darowania win,
- szkoła przebaczania innym,
- zdobywanie sił do wytrwania w dobrym...

Myślenie o Bogu już staje się modlitwą. Pragnienie modlitwy jest tęsknotą za rozmową z Bogiem. Modlitwa jest najpiękniejszym dialogiem Boga
z człowiekiem...

Jezus nauczył nas jak wyrazić to, co stanowi największe pragnienia ludzkiego serca. "Pozostańmy wierni temu dialogowi, gdyż ten dialog jest życiodajny" (Joseph Ratzinger)...

Głód i niedosyt towarzyszą nam od urodzenia. Są impulsem do szukania nowych dróg. Ukazują nam wartość chleba, relacji i miłości. Dają poczucie, że możemy bardziej, lepiej, mocniej...

„Naucz nas modlić się” proszą uczniowie, czując niedosyt i głód w relacji z Bogiem. A On uczy, wskazując na to, co najważniejsze: na relację, świętość, bliskość, ufność, przebaczenie i siłę do życia. Uczy powierzać Bogu wszystko i wszystko z Nim dzielić...

...Jezu, dzisiaj chcę porozmawiać z Tobą o mojej modlitwie... Proszę, byś ją nieustannie udoskonalał... Proszę o ducha głębokiej modlitwy i zażyłą więź
z Ojcem...

 

 


 

Flag Counter