1 PAŹDZIERNIKA

PIĄTEK, Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła

EWANGELIA - Łk 10, 13-16 (Kto gardzi Chrystusem, gardzi Tym, który Go posłał)

Jezus powiedział:
„Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc we włosiennicy i w popiele. Toteż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli wam.
A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz.
Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał”.

MEDYTACJA

"Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który mnie posłał" (Łk 10, 16)...

Korozain, Betsaida i Kafarnaum to miasta, na terenie których Jezus działał i dokonywał cudów. Ich mieszkańcy mieli blisko siebie Syna Bożego. Jezus wybrał, czyli powołał ich do swojej wspólnoty, do Kościoła...

Tyr i Sydon, to najbogatsze i największe starożytne miasta portowe Fenicji. Choć w tych miastach rzemiosło i handel kwitły, to nigdy nie poznali Jezusa bezpośrednio. Nie dokonał na ich terenie żadnego cudu. Oni jednak trwali w swojej wierze i żyli po chrześcijańsku...

W przemówieniu Jezusa nie chodzi o ocenianie i popadanie w przygnębienie z powodu popełnionych grzechów w Betsaidzie, Kafarnaum lub Korozain. Nie chodzi też o porównywanie się ze wspaniałymi Tyrem i Sydonem...

Jezus chce zwrócić uwagę na fundament wiary chrześcijańskiej, czyli nawrócenie, i na fakt, że wiara ściśle przekłada się na nasze życie teraz, w miejscu, gdzie żyjemy, w domu, w którym obecnie przebywamy...

Trwa kryzys ludzkich autorytetów. Stajemy się wobec drugiego coraz bardziej nieufni i podejrzliwi, a nawet zaczynamy być dla siebie jedynym punktem odniesienia. Zamykamy się na ludzi i na to, co mają nam do powiedzenia...

Odbieramy świat jako coraz bardziej złowrogi. Ale pogarda drugim człowiekiem i strach przed światem, mogą być codziennym mijaniem się z Jezusem. Warto w modlitwie poprosić Boga, aby dał oczy, które widzą prawdziwie i uszy, które słyszą jedyną Prawdę...

Bóg jest tak dobry, że daje nam ostrzeżenie. Trzeba uważać. Pycha, chciwość i nieczystość, te trzy grzechy, mogą doprowadzić do upadku człowieka, jak doprowadziły do upadku Korozain, Betsaidę i Kafarnaum...

W życiu każdego z nas dokonują się cuda. Jeśli ich nie dostrzegamy, to Bóg się na nas nie obraża, ale na pewno jest to ze stratą dla nas...

Warto widzieć cuda, czyli Boże działanie w naszym życiu, bo to nas zmienia. Bóg działa w świecie nie po to, byśmy Go podziwiali, ale po to, byśmy się na Niego otworzyli, a przez to upodobnili się do Niego...

Dostrzeganie Bożego działania chroni nas przed poczuciem samotności, przed beznadzieją i depresją. A Bóg działa rzeczywiście, tyle, że na ogół inaczej, niż my sobie wyobrażamy...

Widzimy w zlitowaniu się Boga jakiś rodzaj słabości, może nie mówiąc tego wprost, ale w tym swoim natarczywym wymaganiu, by wstyd na ludzkich twarzach był jak najbardziej widoczny, a każda słabość jak najmocniej wypunktowana...

Tak łatwo jest przestać mówić „my”, kiedy mamy do czynienia z ludzką grzesznością. Łatwo uznać, że na innych ciążą grzechy gorsze od naszych. Zarzuca nam dziś Pismo, że przez niedbalstwo nie daliśmy posłuchu Bożym prawom. Tak łatwo przychodzi nam to usprawiedliwiać...

Nie chcą słuchać. Ludzki upór - wiedzą swoje i koniec. Korozain, Betsaida, Kafarnaum, to miejscowości, którym Jezus poświęcił wiele czasu i serca, a jednak ich mieszkańcy odrzucili Go. Nie przekonał ich do Ewangelii. Zostali przy swoim...

Być może mieszkańcom Korozain, Betsaidy i Kafarnaum było wygodniej odrzucić Jezusa. Gdy dziś pytamy, dlaczego tak wielu odwraca się od Boga, odpowiedź jest analogiczna...

Po co nakładać na siebie dodatkowe obowiązki, skoro bez Boga życie jest równie dobre, dodatkowo bez konieczności narzucania sobie ograniczeń. Śmierć? To odległa i mglista przyszłość... Aby człowiek przyjął Boga, musi odczuć, że Go naprawdę potrzebuje...

...Jezu, proszę o serce wrażliwe, które potrafi dostrzec znaki Twojej obecności w moim życiu... Proszę o żarliwość i cierpliwość w codziennym nawracaniu się...

 

 

 

Flag Counter