29 WRZEŚNIA

ŚRODA, Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

EWANGELIA - J 1, 47-51 (Ujrzycie aniołów Bożych)

Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu».
Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?»
Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym».
Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!»
Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to».
Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego».

MEDYTACJA

"Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego" (J 1, 51)...

Jezus zna serce człowieka. Wie, co jest w nim prawdziwe. Ta świadomość może przestraszyć, gdyż człowiek często sam przed sobą boi się przyznać do tego, co w nim jest prawdziwe...

Często szukamy znaków i cudów. Wydaje nam się, że to jest nam potrzebne, aby w pełni uwierzyć. Musimy sobie jednak uświadomić, że Jezus jest z nami ciągle i widzi nas zawsze...

Aniołowie są stworzeniami osobowymi i bezcielesnymi. Bóg posługuje się aniołami w przeprowadzaniu dzieła zbawienia, a dla ludzi aniołowie są pomocnikami
w drodze do nieba...

Zachwycamy się pięknem aniołów, zwłaszcza ich oddaniem i czystością serca. Aniołowie przypominają, że misją człowieka jest życie w służbie Bogu...

Jezus nie ukrywa, że widzi nasze dobre czyny. Nigdy natomiast Jezus nie zachwycał się wiedzą o złych czynach człowieka, które stawiałyby tego człowieka
w złym świetle. Nie oznacza to, że On nie widzi grzechu, ale sprawia wrażenie, jakby go nie widział...

Bóg, w odróżnieniu od człowieka, nie ma upodobania w dostrzeganiu naszych grzechów. Za to ma wielkie upodobanie w dostrzeganiu dobra. Byłoby to wielkim pożytkiem dla nas, gdybyśmy ukształtowali nasze upodobania na wzór upodobań Boga...

Imiona Archaniołów wskazują na ich powiązanie z Bogiem i określają istotę ich misji pełnionej przez nich z woli Bożej. To oni byli posłańcami Boga w wielu znaczących sytuacjach opisanych w Biblii...

Posłannictwo Archaniołów wskazuje na misje chrześcijan. Jesteśmy posłani przez Boga, aby dzielić się wiarą, żyć, tam gdzie jesteśmy, coraz bardziej Jezusem
i Ewangelią, pokazywać sposobem życia, że należymy do Boga...

Znam Cię... Widziałem Cię... To najważniejsze... Nieważne gdzie... Ważne, że Jego spojrzenie zatrzymało się na mnie...

...Boże, każdego dnia uświadamiam sobie prawdę, że nie zostawiasz mnie samego... Wierzę, że obok mnie jest dobry Anioł, który mnie strzeże, pomaga pokonać trudności i zło... Pomaga, kiedy jest ciężko...

...Są sytuacje, w których uświadamiam sobie fakt, że to Opatrzność Boża sprawiła, że Ktoś mi pomógł... Boże, daj wiarę w obecność Aniołów w moim codziennym życiu...

...Jezu, prowadź mnie drogą prawdy o sobie... Drogą, na której będę coraz pełniej zauważać Ciebie i Twoje ślady... Proszę o wieczne radowanie się razem
z aniołami oglądaniem Boga...

 


 

Flag Counter