25 WRZEŚNIA

SOBOTA, Dzień powszedni
albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę

EWANGELIA - Łk 9, 43b-45 (Druga zapowiedź męki)

Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: «Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi».
Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o nie.

MEDYTACJA

Niezależnie, z czym się teraz mierzymy, wiedzmy, że to nie świat ma ostatnie słowo w naszym życiu, ale kochający Bóg...

Jezus nie rozważa tego, co myślą o Nim inni ludzie. Ma świadomość, że jest to bardzo ulotne. To, czemu wierzy, to słowo Boga dotyczące Jego misji. To w Nim ma swoją stabilność...

Uczniowie bali się zapytać Jezusa o znaczenie Jego słów. Być może byli onieśmieleni potęgą Boga lub było im trudno przyznać się do swojej niewiedzy
i niezrozumienia. Może bali się odpowiedzi, którą mogliby usłyszeć...

Jezus zachęca, aby uczynić w swoim sercu miejsce na Jego słowo. Nie chce niewolniczego posłuszeństwa, ale rozmawiając z każdym z nas jak z przyjacielem, pragnie zachęcić do pójścia Jego drogą...

Jezus przestrzega przed ogólnikowym spojrzeniem na rzeczywistość wiary. Boże cuda są ważne w naszym życiu, umacniają wiarę, ale nie możemy zapomnieć o tym, że życie wiary to także krzyż, przez który idziemy, tak jak Jezus, do chwały zmartwychwstania...

Każde dobro, które czynimy, może być ukarane. Najprawdopodobniej to samo chciał powiedzieć Jezus swym uczniom, którzy byli dumni ze swojego Mistrza
z powodu powszechnego podziwu, jaki wzbudzał u ludzi...

Ludzie mają wolną wolę i nikt, nawet Bóg, nie może zmusić ich do wdzięczności, a ponadto, dobroć i miłość okazują się prawdziwymi dopiero wtedy, gdy nie są nagradzane, tylko raczej karane...

Jezus kolejny raz zapowiada swoją mękę na krzyżu oraz zmartwychwstanie. Kolejny raz uczniowie tego nie rozumieją i nie przyjmują...

Jezus jest nam dany w sakramentach, pod postacią chleba i wina, w Słowie, kiedy Go przyjmujemy, doświadczamy bliskiej relacji. Uczy życia i daje życie, a nie śmierć. Odkrywajmy to...

Jezus chciał usłyszeć, co o Nim mówią inni, dlatego zapytał o to Apostołów. W odpowiedzi usłyszał opinię, którą wyrobiły sobie tłumy na podstawie tego, co widziały. A jednak żadna z odpowiedzi nie była prawdziwa...

Powtarzamy to, co słyszymy na temat innych. Opieramy się na czyimś zdaniu i szukamy usprawiedliwień dla własnej, często krzywdzącej, oceny. Obgadujemy, plotkujemy powtarzając cudze osądy... Czy umielibyśmy to samo powtórzyć wprost osobie, którą oceniamy?...

Mamy wziąć do serca tajemnicę Wielkiego Piątku, rozważać w naszym sercu tajemnicę krzyża, mamy w sercu nosić prawdę o naszym odkupieniu, wziąć sobie do serca Mękę Jezusa i z odwagą dać świadectwo tej prawdzie, że Męka Jezusa i Jego krzyż są naszą mocą...

Tak naprawdę, to dzisiaj jesteśmy w tym samym miejscu, co Apostołowie. Nam też brakuje zrozumienia wydarzeń, w których Jezus został wydany w ręce ludzi. Przed Piłatem Jezus stanął jako syn Maryi i Józefa. Na krzyżu umarł Syn Człowieczy. Zmartwychwstał Syn Boży...

Jako ludzie możemy być osądzani, zdradzani i upokarzani. Ale jako dzieci Boga codziennie możemy podnosić się z upadku. Syn Boży zwyciężył i jest z nami
w każdej ludzkiej sytuacji...

Jezus wziął nasze człowieczeństwo w drodze krzyżowej i odnowił nas przez zmartwychwstanie. Przybliżył rzeczywistość człowieczą do rzeczywistości Boga...

...Boże, daj mi odwagę, bym był wobec Ciebie szczery i swobodny i nie bał się pytać o to, czego nie rozumiem... Proszę o wierność Tobie, w radości
i w cierpieniu, do końca moich dni...


 

 

Flag Counter