23 SIERPNIA

PONIEDZIAŁEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Róży z Limy, dziewicy

EWANGELIA - Mt 23, 1.13-22 (Zaślepienie faryzeuszów)

Jezus przemówił do tłumów i do swoich uczniów tymi słowami:
„Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą.
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo obchodzicie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami.
Biada wam, przewodnicy ślepi, którzy mówicie: «Kto by przysiągł na przybytek, to nic nie znaczy; lecz kto by przysiągł na złoto przybytku, ten jest związany przysięgą». Głupi i ślepi! Cóż bowiem jest ważniejsze, złoto czy przybytek, który uświęca złoto? Dalej: «Kto by przysiągł na ołtarz, to nic nie znaczy; lecz kto by przysiągł na ofiarę, która jest na nim, ten jest związany przysięgą». Ślepi! Cóż bowiem jest ważniejsze, ofiara czy ołtarz, który uświęca ofiarę?
Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na niego i na wszystko, co na nim leży. A kto przysięga na przybytek, przysięga na niego i na Tego, który w nim mieszka. A kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na Tego, który na nim zasiada”.

MEDYTACJA

Jezus mówi do faryzeuszów i uczonych w piśmie, że są ślepi i obłudni. Zamiast realizować powołanie i doprowadzać ludzi do Królestwa niebieskiego, zamykają im drogę...

Faryzeusze pokazują oblicze Boga nie jako Króla-Ojca, który zaprasza do współpracy, ale jako króla-urzędnika, który pobiera podatki, rozlicza z realizacji zbioru przepisów i pobożnych praktyk. Tymczasem Jezus usilnie wskazuje na Boga-Ojca...

Od tego, jak przeżywamy religijność, zależy obraz, jaki przedstawiamy innym. Pokazujemy to, czym żyjemy...

Jezus kieruje swoje słowa do ludzi bardzo religijnych. Pokazuje im jednak, że ich przeżywanie wiary jest bezowocne, a nawet karykaturalne, jeśli nie jest ona szczera. Ich aktywność religijna nie zbliża do Boga ich, ani tych, do których są posłani...

Bóg dzieli się z nami wsparciem i radością. Przychodzi z pokrzepieniem i umocnieniem, które może dać prawdziwą wolność. Zaprasza do szczerości przed Nim
i otwartości, której owocem będą pokój i radość. Do odkrywania tej relacji, dzielenia się nią z innymi...

Jezus mówi do tych, którzy przewodzą innym. Wydaje się, że kieruje te słowa do wszystkich, bo każdy z nas swoim życiem daje jakiś przykład. Przewodnikiem okazuje się starszy dla młodszych albo dojrzalszy dla mniej dojrzałych...

Faryzeizm jest chorobą duszy, która dotyczy także nas. Chorymi na tę chorobę są ci, którzy koncentrują się na przestrzeganiu przepisów prawa, a nie na faktycznej przemianie serca...

Przemiana serca przejawia się dobrym postępowaniem, ale można dobrze postępować bez przemiany serca, na przykład ze strachu przed karą...

Abyśmy mogli zamieszkać w Niebie, musimy być przemienieni wewnętrznie, a nie tylko dobrze postępujący. W Niebie nie będzie lęku, będzie absolutna wolność, nie będzie przepisów i regulaminów. Kto więc nie jest przemieniony wewnętrznie, ten nie jest zdolny do życia w Niebie...

Trzeba nam uciekać, jak najdalej możemy, od Chrystusowego „biada”. Najpierw żyjmy Ewangelią, wymagajmy od siebie, a potem dopiero od innych. Idźmy obok, towarzyszmy sobie wzajemnie, wspierając, podpierając i służąc w drodze ku Bogu...

W naszym życiu zbyt dużo jest z postawy faryzeizmu. Potrzebna jest sprawiedliwość i miłość. Nigdy w relacjach międzyludzkich nie powinno się zapominać
o sprawiedliwości i miłości. Te dwie wartości są bardzo nam potrzebne...

Nasze działanie wymaga refleksji, zastanowienia się nad tym, co jest najważniejsze i dlaczego. Do takiego przemyślenia swojej wiary wzywa Jezus uczonych
w Piśmie w ostrych słowach: „biada”...

Dość łatwo przywiązujemy się do różnych form i poglądów, zdecydowanie trudniej przychodzi nam pozwolić się poprowadzić tam, gdzie Bóg nas chce mieć,
a przecież na tym polega zbawienie...

...Boże, daj mi wzrastać w miłości do Ciebie... Proszę, aby moja wiara była coraz bardziej szczera, bym mógł być Twoim świadkiem... Proszę o dogłębne przejęcie się przestrogą Jezusa... Proszę o pokorę serca...

 

 

 

 

Flag Counter