13 SIERPNIA

PIĄTEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie świętych męczenników Poncjana, papieża, i Hipolita, prezbitera

EWANGELIA - Mt 19, 3-12 (Nierozerwalność małżeństwa)

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: «Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?»
On odpowiedział: «Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: „Dlatego opuści człowiek ojca i matkę
i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem”. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela».
Odparli Mu: «Czemu więc Mojżesz polecił dać jej list rozwodowy i odprawić ją?»
Odpowiedział im: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony; lecz od początku tak nie było. A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę, chyba w wypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo».
Rzekli Mu uczniowie: «Jeśli tak się ma sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić».
Lecz On im odpowiedział: «Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki tak się urodzili;
i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili; a są i tacy bezżenni, którzy dla królestwa niebieskiego sami zostali bezżenni.
Kto może pojąć, niech pojmuje».

MEDYTACJA

"Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem" (Mt 19, 5)...

Ludzie opuszczali swoje domy, aby słuchać i doświadczać cudów Jezusa. On wędrował przez ziemie Izraela, budząc zainteresowanie i podziw...

Jezus wie, że nie wszyscy zrozumieją i przyjmą Jego nauczanie na temat małżeństwa. Mimo to nie boi się głosić prawdy. Żydzi byli podzieleni w kwestii tego, co mogło być powodem rozwodu. Jezus jednak głosi naukę, która nie mieści się w żadnym z rozpowszechnionych tam nurtów...

Małżeństwo, to dar udziału w dziele stwórczym Boga. To udział w udzielaniu drugiemu tej miłości, którą sami doświadczamy od Niego. To dar miłości ludzkiej pomiędzy mężczyzną a kobietą, podniesiony do godności sakramentu, bo jest uświęcone obecnością Boga...

Wierność staje się coraz bardziej rzadkością. Szkoda, bo jest ona niezbędna dla normalnego rozwoju człowieka. Rozwijamy się, gdy żyjemy w klimacie wierności i gdy sami wierności dochowujemy. Rezygnacja z wierności oznacza rezygnację z rozwoju...

Ciągle uczymy się wierności i warto w tej nauce nie ustawać. Wierność wymaga siły i są do niej bardziej zdolni ci, którzy czują się kochani...

Powinniśmy przede wszystkim w Bogu, który jest wierny, szukać sił do bycia wiernym i brać od Niego Miłość, która będzie źródłem naszej wierności innym...

Coraz częściej nie dotrzymujemy obietnic, obchodzimy prawo, także Dekalog. Zawodzimy naszych przyjaciół, współmałżonków, znajomych. I to tylko po to, by żyło się nam wygodniej i przyjemniej...

Niestety, wierność w dzisiejszych czasach straciła na ważności. Nie jest zarezerwowana wyłącznie dla małżeństwa, jest pożądana także w wielu innych dziedzinach naszego życia...

Wierność wymaga siły. Łatwiej w niej wytrwać tym, którzy tę siłę czerpią z Bożej Miłości. Łatwiej kochać i dotrzymywać wierności, gdy sami czujemy się kochani. Doświadczając odrzucenia, niewierności z czyjejś strony, trudniej nam o wytrwałość i wyrzeczenie...

Jeśli koncentrujemy się wyłącznie na na sobie, to także możemy mieć trudności z wiernością. Dlatego warto szukać w Bogu sił. Czerpać z Jego miłości, by była źródłem naszej wierności wobec innych...

Wiele rodzin i małżeństw przeżywa kryzys. Jezus mówi, że to zatwardziałość serca jest powodem dramatów rodzinnych i małżeńskich. Jezusowa Dobra Nowina jest wołaniem o nierozerwalność małżeństw...

Bożym zamysłem jest trwałość małżeństwa. Złączonych przez Niego tylko On może rozdzielić. Człowiek nie ma prawa wchodzić w Jego kompetencje. Nie tylko zresztą w dziedzinie rozwodów, ale i w każdej innej...

Trzeba pamiętać, że kończące perypetie zakochanych „żyli długo i szczęśliwie”, to domena baśni i kiepskich romansideł. Miłość, także w małżeństwie, trzeba pielęgnować. Miłość, nie egoizm...

...Boże, dziękuję za tych wszystkich w moim życiu, którzy trwają w łasce sakramentu małżeństwa... Modlę się za tych, którzy przeżywają trudności i kryzysy… Proszę o głębokie umiłowanie czystości serca i wierność przyjętym zobowiązaniom...

 

 

 

 

Flag Counter