5 SIERPNIA

CZWARTEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie rocznicy poświęcenia rzymskiej Bazyliki Najświętszej Maryi Panny

EWANGELIA - Mt 16, 13-23 (Wyznanie Piotra i pierwsza zapowiedź męki)

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?»
A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».
Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».
Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż
i Ja tobie powiadam Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».
Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.
Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie».
Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie».

MEDYTACJA

Kiedy Piotr wyznał wiarę w to, że Jezus jest Mesjaszem, On uświadomił mu, że wielkością Piotra nie jest wiedza, ale umiejętność słuchania natchnień Ducha Bożego...

Odróżnienie, czy Jezus jest Prorokiem, czy Zbawicielem, nie było oczywiste nawet dla uczniów, którzy od trzech lat wędrowali z Nim...

Jezus nadał Szymonowi nowe imię i złożył obietnicę, która odmieni jego życie. Piotr miał umiejętność słuchania Boga, co sprawiło, że można było na nim zbudować Kościół...

Po chwili wielkości przyszedł czas na upadek. Piotr nazwany Opoką, usłyszy, że jest szatanem... Taka jest nasza ludzka kondycja. Po czasie słuchania Boga może przyjść pokusa, aby Go pouczać. Czas łaski przeplatają okresy posuchy i strapienia, a nawet grzechu...

Wydarzenie spod Cezarei Filipowej jest przełomowym momentem w życiu Apostołów i dotyczy ich relacji do Jezusa. Jest konkretnym wydarzeniem, które wymaga, aby każdy, który w swoim życiu spotyka się z Jezusem, określił, kim On jest dla niego...

"A wy za kogo Mnie uważacie?" (Mt 16, 15)... Określenie, kim dla nas jest Jezus, ma istotny wpływ na całe nasze życie...

To ważne, byśmy potrafili odpowiedzieć na pytanie Jezusa: "A wy za kogo Mnie uważacie?" (Mt 16, 15). Bóg nie ma realizować naszych pomysłów na życie, ale my mamy realizować Jego pomysły. To On ma być pierwszy, a my mamy stać za Nim, a nie przed Nim...

...Jezu, spraw, bym umiał patrzeć na świat Twoimi oczami i był uważny na Twoje natchnienia... Spraw, bym umiał podnosić się z upadków... Proszę o dogłębne przylgnięcie do Twoich uczuć i pragnień...

 

 

 

 

Flag Counter