1 LIPCA

CZWARTEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Ottona, biskupa

EWANGELIA - Mt 9, 1-8 (Jezus uzdrawia paralityka i odpuszcza mu grzechy)

Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. I oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Ufaj, synu, odpuszczają ci się twoje grzechy».
Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w Piśmie: «On bluźni».
A Jezus, znając ich myśli, rzekł: «Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem jest łatwiej powiedzieć:
„Odpuszczają ci się twoje grzechy”, czy też powiedzieć: „Wstań i chodź”? Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów», rzekł do paralityka: «Wstań, weź swoje łoże i idź do domu».
On wstał i poszedł do domu.
A tłumy ogarnął lęk na ten widok i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom.

MEDYTACJA

Paralityk nie był w stanie samodzielnie podejść do Jezusa, mógł o Nim tylko słuchać. Bez pomocy ludzi nie doszłoby do spotkania i uzdrowienia. Oni oddają go do dyspozycji Boga... Ta scena pokazuje, jak ważni na naszej drodze do Boga są inni ludzie...

Paralityk, człowiek sparaliżowany, ma trudności z poruszaniem się... Czasami wiemy, jak chcielibyśmy postępować, jak żyć, ale brakuje nam siły. Nie potrafimy ruszyć się, czegoś zmienić, bo coś nas obezwładnia na drodze do bliskości z Bogiem...

Nikt nie patrzy na nas tak, jak Bóg. Spoglądając na paralityka, Jezus dostrzegł jego największe pragnienie – pragnienie przebaczenia grzechów. Zwracając się do niego słowami: „ufaj, synu”, Jezus w pierwszej kolejności dostrzegł jego godność, bo widział w nim dziecko Boga...

Jezus ma moc odpuścić nam grzechy. Bardzo potrzebujemy odpuszczenia grzechów, bo czujemy, że sami nie możemy sobie tego dać. Tu nie ma samoobsługi.
I w dodatku, to może dać tylko ktoś, kto jest bez grzechu...

Paralityk, to nie tylko symbol człowieka chorego na ciele, ale także człowieka, który choruje duchowo... Kiedy tak się dzieje i przytłaczają nas grzechy, przychodźmy do Jezusa, prośmy o przebaczenie i uleczenie. On odpuści grzechy, da kolejną szansę...

Za złe myśli w sercach uczonych w Piśmie, Jezus uznał niewiarę w Niego i bluźnierstwo wobec Niego. Odrzucenie Go. Oto zła myśl w sercu. Wszystko to, co godzi w wiarę w Jezusa i bluźni Mu, jest złem...

„Czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł w dzieje człowieka? Oczywiście, że można. Człowiek może powiedzieć Chrystusowi »nie«. Ale – pytanie zasadnicze: czy wolno? I: w imię czego wolno?" (Jan Paweł II)...

"Jaki argument rozumu, jaką wartość woli i serca, można przedłożyć sobie samemu i bliźnim, i rodakom, i narodowi, ażeby odrzucić, ażeby powiedzieć »nie« temu, czym wszyscy żyliśmy przez tysiąc lat?!” (Jan Paweł II)...

...Boże, proszę o głębokie pragnienie prawości i wewnętrznej czystości...

 


 

Flag Counter