19 CZERWCA

SOBOTA, Dzień powszedni
albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę
albo wspomnienie św. Romualda, opata

EWANGELIA - Mt 6, 24-34 (Zaufać Bożej Opatrzności)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie.
Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one?
Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia?
A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie o wiele pewniej was, małej wiary?
Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkie potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.
Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy».

MEDYTACJA

Jezus wskazuje, że nie można opowiadać się za dwoma rozbieżnymi kierunkami w życiu. Jeśli wybieramy drogę Jezusa, to decydujemy się na życie według Ducha. Decydując się na kult pieniądza i posiadania, wybieramy życie według ciała...

Jeśli nadmiernie dbamy o to, co doczesne, cel naszego życia może zostać przysłonięty przez karierę lub pogoń za rzeczami materialnymi. Jezus przekonuje, że nie musimy martwić się o pokarm i odzienie, bo to wszystko zapewnia nam Bóg...

Zaufanie Bogu wyraża się w stylu życia, w wyznawanej hierarchii wartości. Wiara w opiekę Bożą objawia się w naszej relacji do dóbr materialnych i stopniu przywiązania do nich...

Jezus zapewnia, że gdy będziemy podążać drogą wierności Ewangelii, nigdy niczego nam nie zabraknie. Bóg zadba o zaspokojenie tego, co dobre, według swojego planu wobec nas...

Życie człowieka samotnego jest trudne. Sam musi o siebie zadbać, nikt go w niczym nie wyręczy... Bywa, że samotni są też ludzie, którzy mieszkają z innymi pod jednym dachem...

Jezusowi bardzo zależy na tym, by nikt nie był samotny i nie musiał wyłącznie sam dbać o siebie. Dlatego prosi, abyśmy przyjęli Go do swego życia i uznali za swego przyjaciela...

Jeżeli chcemy, aby Bóg zatroszczył się o nas, to zacznijmy podzielać Jego system wartości, tym bardziej, że Jego system, jako jedyny, może zagwarantować nam szczęście...

„Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na swoim miejscu” (św. Augustyn)... To prawda i tak powinno być w naszym życiu chrześcijańskim...

Jeśli na pierwszym miejscu jesteśmy my, nasze potrzeby finansowe, potrzeba sławy, kompulsywnej miłości, sukcesu lub kariery, to Bóg w naszej hierarchii wartości zajmuje nieistotną pozycję... Tak nie da się żyć, bo nigdy, tak naprawdę, nie będziemy szczęśliwi...

Bóg nieustannie czuwa nad nami. Jego opieka zapewnia ocalenie tym, którzy Go przyjmują. To ci, którzy żyją zgodnie z wolą Bożą i są posłuszni Jego przykazaniom...

Ci, którzy uznają władzę i panowanie Najwyższego nad sobą, znajdują uznanie i pomoc u Boga, który działa również przez swoich posłańców – aniołów...

Pobożni, wierzący, to ci, którzy zaufali Panu i układają swoje życie według Jego woli, powtarzając codziennie swoje "tak". Uwalniają swoje serce od paraliżującego lęku i niepewności jutra, ponieważ bojaźń Boża stanowi początek ich życiowej mądrości...

"Gdy przenika nas bojaźń Boża, jesteśmy porwani, aby iść za Panem z pokorą, uległością i posłuszeństwem. Czynimy to (...) z podziwem i radością dziecka, które dostrzega, że Ojciec mu służy i miłuje je" (Papież Franciszek)...

Bojaźń "Boża nie czyni nas chrześcijanami zalęknionymi i ustępliwymi, lecz rodzi w nas odwagę i moc!" (Papież Franciszek)...

Nie troska o jutro daje nam szczęśliwe życie, ale umiejętność przeżywania w pełni tego, co dzieje się tu, i teraz...

Jutro należy całkowicie do Boga, a naszym zadaniem jest troska o każdą sekundę życia, o każde spotkanie, które dane nam jest teraz, i o każdą osobę, którą Bóg stawia przed nami...

...Jezu, dziękuję za to, że mogę ze spokojem oddać się w Twoje ręce... Naucz mnie wybierać to, co dla mnie istotne i odrzucać to, co mi szkodzi... Proszę
o uwolnienie serca od zbytnich trosk i przylgnięcie do Ojca...

 

 

 

Flag Counter