17 CZERWCA

CZWARTEK, Wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

EWANGELIA - Mt 6, 7-15 Modlitwa Pańska

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie:
Ojcze nasz, któryś jeste w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego.
Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień».

MEDYTACJA

Modlitwa, to osobista relacja z Bogiem, do której dostęp ma każdy z nas. Jezus uczy swoich uczniów zwracania się do Boga bezpośrednio. Zaczyna od nawiązania do swojej relacji z Ojcem, do tego, jakiego Ojca zna i jak bardzo pragnie Jego obecności...

Jezus mówi: „Modląc się, nie bądźcie gadatliwi”. W ten sposób próbuje nas przestrzec przed sztuczną pobożnością. Mimo, że Bóg zna nasze pragnienia, to jednocześnie pragnie naszej szczerości...

Jezus w swojej modlitwie nie waha się prosić o to, czego potrzebuje. Prośba ta nie dotyczy czegoś niezwykłego, ale codzienności. To prośba o chleb...

Potrzebujemy miłości i obecności Boga oraz Jego pomocy w walce z naszymi słabościami... Prośmy Go o zachowanie od zła i ufajmy w pomoc Ojca...

Modlitwa "Ojcze Nasz" uczy wspólnotowego wyrażania naszych próśb. Jesteśmy jedną rodziną Bożą. Nikt nie może modlić się tylko za siebie i sam siebie zbawić. Potrzebujemy siebie nawzajem. We wspólnej modlitwie skierowanej do Ojca tkwi siła wspólnoty i Kościoła...

„Nie bądźcie gadatliwi na modlitwie, ale niech wasza modlitwa prowadzi do przebaczenia”. Na to Jezus zwraca szczególną uwagę. Nic nie jest warta bowiem modlitwa, która nie prowadzi do przemiany serca, a w konsekwencji do lepszego postępowania...

Bóg nie potrzebuje naszych hołdów, ale naszego szczęścia, a to można osiągnąć tylko poprzez życie, które będzie oparte na praktykowaniu Miłości. Uczmy się więc modlitwy, która nas zmienia...

Często odmawiamy modlitwę "Ojcze Nasz". Warto jednak zatrzymać się i zwrócić uwagę na jej treść. Prośmy też Boga, abyśmy nią żyli, abyśmy potrafili być wdzięczni Bogu za to, co mamy, byśmy nie ulegali pokusie i abyśmy potrafili przebaczać...

Bóg jest Ojcem pełnym miłości do wszystkich ludzi. Tę prawdę uświadamiamy sobie, kiedy zwracamy się do Niego słowami Modlitwy Pańskiej. Odkrywamy wtedy swoje szczególne uczestnictwo w synostwie Bożym – jesteśmy synami w Synu...

Z Modlitwy Pańskiej wynika, że możemy rozmawiać z naszym Ojcem niebieskim o Nim (Jego imię, Jego królestwo i Jego wola) i o ludzkich sprawach (nasz chleb, nasze winy, nasze pokusy i nasze zbawienie od złego)...

Modlitwa Pańska uczy, by patrzeć na świat, na innych i siebie, rozpoczynając od Bożego źródła. Tylko wtedy widzi się wszystko prawdziwie...

"Kto widzi Syna, widzi też i Ojca" (Papież Franciszek, Bulla Misericordiae vultus)...

Modlitwa Pańska, to modlitwa naszego życia. Uczy nas wspólnoty i wrażliwości na drugich. Przebaczenie jest wpisane w jej treść. Uczy nas nie tylko tego, że jest Ojciec, że mamy spełniać Jego wolę, ale jest szkołą bycia z innymi, we wspólnocie. To ważne przesłanie dla nas...

Modlitwa Pańska, to jeden z największych darów Jezusa. Fundament tego świata, jego źródło i cel - jest Ojcem, jest Miłością...

Przed, i poza Chrystusem, boskość budzi głównie trwogę. Natomiast uczniowie Jezusa mogą z ufnością powtarzać te słowa: Abba, Ojcze nasz, niech Twoja wola się spełnia...

...Odmawiam Modlitwę Pańską i staram się świadomie wypowiadać każde słowo i każde zdanie... Często mam potrzebę, by dodać jeszcze coś od siebie... Ojcze, proszę o dar modlitwy, która podoba się Tobie...

 

 

 

Flag Counter