27 MAJA

CZWARTEK, Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

EWANGELIA - Mk 14, 22-25 (To jest Ciało moje. To jest Krew moja)

W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowano Paschę, Jezus, gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało moje». Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: «To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w królestwie Bożym».

MEDYTACJA

Chrystus ofiarowuje siebie Ojcu i w pełni oddaje się nam. Nasz grzech zamyka nas w sobie, natomiast On, jako nasz brat, otwiera nam drogę miłości i prawdy. To jedyny, najwyższy i wieczny kapłan. Tylko On jest drogą do Boga i tylko On gładzi grzechy świata...

W chrzcie świętym każdy chrześcijanin upodabnia się do Chrystusa, uczestnicząc również w Jego kapłaństwie. Kapłaństwo powszechne pozwala nam, wraz
z Chrystusem, składać ofiarę Ojcu w każdej Eucharystii...

Ofiara jest istotą miłości, w której Jezus uczy nas oddawania siebie Ojcu i oddawania innych Jego miłosierdziu. Uczy nas wdzięczności i ufności...

Jezus sprawuje Paschę, wspomina Boga, który zbawia. Staje się barankiem paschalnym, ofiarowanym za nasze grzechy. W Eucharystii daje nam siebie za pokarm na naszą wspólną drogę do domu Ojca...

Należy brać odpowiedzialność za to, co się mówi i robi. Kapłan, działając "in persona Christi", powtarzając słowa Jezusa z Ostatniej Wieczerzy, oddaje się do dyspozycji Kościoła...

Każdy przyjmujący Eucharystię ma moralny obowiązek zwrócić to, co bierze ze Stołu Pańskiego. Kapłaństwo, zarówno wynikające ze święceń, jak
i powszechne, jest współofiarowaniem siebie z Chrystusem...

Jezus jest religijnym nowatorem. Pokazuje się jako kapłan, czyli objawia nam, że Bóg we własnej osobie jest kapłanem. Ponadto, przedstawia się jako kapłan, który składa w ofierze siebie...

Do życia chrześcijańskiego potrzebna jest Eucharystia. Bez relacji z Bogiem, bez tego sakramentu, nie damy rady żyć Ewangelią. Nie damy rady być dla innych, jak czynił Chrystus, Najwyższy i Wieczny Kapłan...

Chrześcijanie są zaproszeni do realizacji powszechnego kapłaństwa, czyli do osobistej bliskości z Najwyższym, ale i do zapraszania do niej innych...

„Być kapłanem, to stawać się pomostem, który prowadzi ludzi do spotkania i jedności z Bogiem” (Papież Franciszek)...

Kiedy słyszymy o prawie wypisanym w naszych sercach, w głębi jestestwa, powinno nas to napełniać nadzieją i dumą. Tu bowiem otrzymaliśmy to, co dobre: światło, które przebija najgorszy mrok, dobro, które jest wytrwałe, mądrość, miłość i blask…

...Zastanawiam się, co jeszcze jest zamknięte w moim życiu przed Bogiem... Jezu, chcę Ci o tym opowiedzieć, bo Ty najlepiej znasz moje słabości...

...Jezu, chcę porozmawiać z Tobą, jako Tym, który pierwszy przeszedł drogę, jaką teraz idę w swoim życiu... Celem tej drogi jest królestwo Boże...

...Boże, dziękuję za dar uczestnictwa w tajemnicy miłości, którą jest sakrament Eucharystii... Kontempluję pasję Jezusa i Jego miłość do mnie, aż po oddanie swojego życia...

 

 

 

 

Flag Counter