18 MAJA

WTOREK, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Jana I, papieża i męczennika

EWANGELIA - J 17, 1-11a (Ojcze, otocz swego Syna chwałą)

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł:
«Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.
Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie wpierw, zanim świat powstał.
Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje.
Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś.
Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje,
i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie».

MEDYTACJA

Już dziś Bóg chce obdarzyć nas życiem wiecznym. Jezus, stojąc przed Ojcem, wstawia się za nami i prosi, byśmy mogli doświadczyć Jego miłości i obecności...

Jezus zwraca się do Ojca z prośbą. Wstawia się u Niego za nas, abyśmy mogli żyć wiecznie. Wypowiada nasze imię. Prosi, abyśmy mogli poznać Ojca, jedynego Boga...

Życie wieczne, to życie w obecności Boga. Chwała, o której mówi Jezus, to pełnia naszego szczęścia. Właśnie w ludziach szczęśliwych i „żyjących wiecznie” Jezus został „otoczony chwałą". Chwałą Boga jest szczęśliwy człowiek...

W rozmowie z Ojcem Jezus nie prosi o przemianę świata. Tak wiele przecież można by zmienić. On prosi za nas, o naszą przemianę...

Jezus mówi, że celem uwielbienia Syna, a w Nim Ojca, o które prosi, jest życie wieczne. Znać Boga, to znać Ojca, znać Syna i Ducha Świętego. Znać Ich, to pozostawać z Nimi w komunii i zapomnieć o wszystkim...

Życie chrześcijanina powinno być nieustannym poznawaniem Boga żywego i prawdziwego, poznawaniem Go w świetle nauki Jezusa, być kroczeniem ku Niemu, zgodnie z wolą Ducha Świętego. Nie jest to łatwe. Warto zacząć od codziennego zatrzymywania się nad Słowem Pana...

Jezus prosi za każdego z nas. Odkryjmy to, że mamy takiego Orędownika. Nie jesteśmy samotni i przypadkowi na świecie, ale jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga. To ważna chwila na drodze wzrostu duchowego...

Doświadczyć tego, że nie jesteśmy samotni i przypadkowi na świecie i poznać, że cokolwiek dobrego mamy, kim jesteśmy i jakie mamy talenty, dzieje się dzięki Bogu i naszej współpracy z Nim...

...Boże, przemień moje serce... Spraw, aby było ono otwarte na szczęście, jakim chcesz mnie obdarować...

...Duchu Święty proszę, abym umiał odpowiedzieć na to, z czym Jezus przychodzi dziś do mnie... Proszę o głęboką więź z Bogiem Ojcem...

 

 

 

 

Flag Counter