3 MAJA

PONIEDZIAŁEK, Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski

EWANGELIA - J 19, 25-27 (Oto Matka twoja)

Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój».
Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

MEDYTACJA

Stańmy pod krzyżem... Z całym swoim utrudzeniem, bólem przeszywającym serce. Z bezradnością. Z bagażem całego swojego życia. Z tym, co było w nim piękne i dobre, z chwilami, kiedy czuliśmy się szczęśliwi i radośni...

Stańmy pod krzyżem... Ze swoim zmaganiem, trudem, z tym, co nam nie wyszło, nie udało się, gdzie ponieśliśmy klęskę. Z tym wszystkim, co nas tu do Niego doprowadziło...

Stańmy pod krzyżem... By spojrzeć na Jezusa. Może poprzez łzy... By poczuć na sobie Jego spojrzenie pełne miłości, pomimo ogromnego bólu. Spojrzenie pełne zatroskania o nas, nie osądzające i nie krytykujące. Spojrzenie Kogoś, kto oddaje za nas życie, byśmy byli zbawieni...

Stańmy pod krzyżem... By usłyszeć w sercu Jego słowa, które wypowiada do Maryi i do umiłowanego ucznia: "oto syn Twój" (J 19, 26), "oto Matka twoja”
(J 19, 27)... Jezus nie zostawia nas samych, daje nam Maryję jako Matkę. Do Niej możemy przychodzić ze wszystkim...

Uczeń Jezusa bierze do siebie Maryję, Matkę Boga. Jej rola nie ogranicza się bowiem tylko do urodzenia i wychowania Syna Bożego. Uczestniczy we wszystkim, co czyni Syn...

Bycie z Maryją ułatwia nam uczestnictwo w życiu Chrystusa, a przecież o to chodzi: uczynić swoje życie uczestnictwem w życiu Boga...

Warto zaprosić Maryję do siebie, jak to zrobił Jan Apostoł. Warto, by była w naszym życiu tak, jak matka biologiczna, a może jeszcze bardziej...

Maryja jest niezwykle ważna na naszych drogach wzrostu wiary. Wypowiedziała najważniejsze TAK w historii świata i jest Tą, która zawsze wskazywała na Jezusa...

Zabierzmy Maryję, jak Jan, do siebie. Spoglądajmy na Jej życie i uczmy się od Niej tego, aby Bóg był dla nas kimś najważniejszym w życiu. Uczmy się pokory, postawy zawierzenia, rozmodlenia, zaufania, otwartości, bycia dla innych. Bardzo tego potrzebujemy...

Nieustannie potrzebujemy znaków, które potwierdzają czyjąś obecność, opiekę, zapewniają bezpieczeństwo, wskazują właściwą drogę lub zachowanie. Również Bóg, który zna nas lepiej niż my siebie, daje nam znaki swojej obecności i zatroskania o nas...

Szczególnym znakiem niezawodnej nadziei jest dla uczniów Jezusa Maryja, Jego, i nasza, Matka. Ona posłuszna woli Bożej, symbolizuje życie w harmonii, przyjaźni i bezpieczeństwie. Jest pośród bólu, trudów i niebezpieczeństw jako najlepsza z matek...

Jezus oddaje nam swoją Matkę. Od tej pory, to Maryja, tak, jak stoi przy krzyżu Jezusa, trwa także przy naszych codziennych krzyżach... Razem z Maryją mamy stanąć obok krzyża Chrystusa bez kompromisu z duchem tego świata lub jakiegokolwiek lęku...

Mamy Matkę. To piękny dar Jezusa dla nas. Matka, to osoba, której zawdzięczamy niemal wszystko, przy niej czujemy się bezpiecznie. To osoba, która tworzy nasz dom. "Niewiasto, oto syn Twój" (J 19, 26), "oto Matka twoja” (J 19, 27)... W te słowa wpisuje się także nasze życie...

Pod krzyżem Jezusa stoją kobiety i Jan, jedyny z grona Dwunastu, nazwany uczniem, którego Jezus miłował. Podziwiamy ich miłość, odwagę, wierność
i wytrwałość w przeżywaniu dramatu krzyża...

Tak, jak osoby stojące pod Jezusowym krzyżem, tak i my trwajmy, nie poddawajmy się, bo mamy siłę, by niejedno znieść, ponieważ każdy z nas jest uczniem, którego Jezus miłuje. To przyjęcie Jego miłości pozwala nam wytrwać pod krzyżem do końca...

...Boże, powierzam Ci, przez wstawiennictwo Maryi, cały mój życiowy chaos, brak zgodności z Twoją wolą i moje wewnętrzne napięcia... Proszę o łaskę miłowania Jezusa tak, jak miłowała Go Maryja...

...Maryjo, zwracam się do Ciebie słowami pieśni: „Pomódl się Miriam, aby Twój Syn żył we mnie, pomódl się, by Jezus we mnie żył” (Miriam, Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej, WMU)...

 

 

 

 

Flag Counter