29 KWIETNIA

CZWARTEK, Święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła

EWANGELIA - Mt 11, 25-30 (Tajemnice królestwa objawione prostaczkom)

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi,
a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.
Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie».

MEDYTACJA

Jezus ukazuje, jak osobista jest Jego więź z Ojcem. Pragnie zaprosić nas do unikatowej relacji z Bogiem. Nikt nie zna nas tak, jak On nas zna, i nikt nie będzie miał takiej więzi z Bogiem, jaką mamy my. Bliska relacja rodzi się z wdzięczności i z trwania z sobą nawzajem...

Prawdziwa więź polega na wzajemności i wsparciu. Trwając w relacji z Bogiem, Jezus zaprasza nas, byśmy przychodzili do Niego, gdy jesteśmy utrudzeni
i obciążeni. Do zostawienia Mu swojego lęku, niepewności i grzechu...

Jarzmo, do którego zachęca nas Jezus, to miłość. Oddając Bogu swój trud, On powierza nam swoje słodkie jarzmo, czyli kochanie bliźniego. Posyła nas do dzielenia się Jego miłością...

Powierzchowność, a przez to słaba skuteczność naszej wiary, często ma swoje źródło w braku poszukiwań, zagłębiania, zadawania pytań i szukania odpowiedzi. Jest to wiara nieświadoma i niepogłębiona. Trzeba mieć umysł młody, świeży, elastyczny, kreatywny i otwarty na Jezusa...

Krew Jezusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Bóg odpuszcza grzechy i oczyszcza z wszelkiej nieprawości. Mamy Rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. To Dobra Nowina...

Chodzący w światłości nie oznacza nie potykający się, nieskalany, wręcz idealny. Chodzący w światłości zawsze wie, gdzie szukać ratunku...

Gdy mądry i roztropny kalkuluje, rozważa za i przeciw, próbuje się prześlizgnąć, błyszcząc słowem ukryć swą słabość, on, ewangelijny prostaczek, zawsze dostrzega w świetle wyciągniętą na ratunek rękę...

Uczmy się od Jezusa pokory i łagodności, które dają prawdziwy pokój serca. Tylko ludzie pokorni sercem mogą zrozumieć to, co Jezus nam objawia. Tylko ludzie pokorni sercem znajdują pokój, ale także potrafią stanąć w prawdzie o własnym życiu...

W trudnych sytuacjach potrzebujemy Jezusa, który jest łagodny i pokorny sercem. On nie zostawia nas samych...

„Bóg osłania pokornego i obdarza wolnością, miłuje pokornego i pociesza, pochyla się nad pokornym, zsyła pokornemu swoją łaskę, a potem przemienia jego poniżenie w chwałę. Pokornemu odsłania swoje tajemnice, łagodnie przyciąga go do siebie i zaprasza" (Tomasz a Kempis)...

"Pokorny nie traci spokoju, gdy dotknie go zniewaga, bo ma oparcie w Bogu, a nie w świecie. Pamiętaj, nie udoskonaliłeś się jeszcze ani trochę, jeżeli nie sądzisz, że jesteś najmniejszy ze wszystkich” (Tomasz a Kempis)...

Pokora daje pokój w sercu człowieka. To wielka prawda na całe nasze życie. Szukając pokoju w sercu, najpierw szukajmy pokory i łagodności...

Strzeżmy się człowieka z "dwoma duszami”, który żyje poza „tak” i „nie”, wewnętrznie podzielony. Chce mieć otwarte wszystkie furtki, być po obu stronach, siedzieć okrakiem na barykadzie. Oto pokusa „mądrych i roztropnych”: tysiące niuansów i odcieni szarości...

Tysiące niuansów i odcieni szarości zamykają drogę do rzeczywistości i prawdy. Intelektualne wyrafinowanie, mnożenie komplikacji i idący za tym językowy bełkot, okazują się ostatecznie duchowym prymitywizmem, który nie dociera do głębi człowieczeństwa i życia...

Prostaczek, któremu „te rzeczy” objawił Ojciec, nie ma nic wspólnego z prymitywizmem. Jest otwarty i gotowy. Jest zdolny dostrzec istotę rzeczy i poświęcić jej życie... Bądźmy ewangelicznymi prostaczkami...

...Jezu, proszę o łaskę prostoty i dziecięce przylgnięcie do Twojego serca...

 

 

 

Flag Counter