27 KWIETNIA

WTOREK, Dzień powszedni

EWANGELIA - J 10, 22-30 (Moje owce słuchają mojego głosu)

Obchodzono w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia Świątyni. Było to w zimie. Jezus przechadzał się w świątyni, w portyku Salomona.
Otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego: «Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie».
Rzekł do nich Jezus: «Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec.
Moje owce słuchają mojego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki.
Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy».

MEDYTACJA

Jezus mówi Żydom, że Jego czyny są jednoznaczną odpowiedzią na ich niepewność. Jednak oni chcą znaleźć pretekst, by Go ukamienować za bluźnierstwo...

Żydzi nie znają głosu pasterza, podczas gdy powołaniem owiec jest słuchanie Go i podążanie za Nim. Pasterz zapewnia, że Jego opieka nad owcami będzie wieczna...

Jezus zapewnia, że nikt i nic nie wyrwie z Jego ręki tych, którzy do Niego należą. Kiedy wszystko wydaje się walić, a pomocy nie widać, bywa, że tracimy pewność, co do tego... Jezus pokazuje swoim rozmówcom, że wiara w Niego oznacza wzajemną relację...

"Moje owce słuchają mojego głosu, a Ja znam je" (J 10, 27)... Jeśli chcemy odróżnić głos naszego Pasterza, musimy z Nim często rozmawiać. Ta rozmowa dokonuje się na modlitwie, w kościele, w czasie katechezy, a także wtedy, gdy czytamy Pismo Święte...

Aby być jedną z owiec Jezusa trzeba zgodzić się na przynależność do Niego, a to zakłada poddanie się Jemu. Nie oznacza to, że nie mamy mieć własnej woli. Chodzi o uznanie wyższości Boga nad nami, także w pewnych konkretnych decyzjach...

Jezus nie przyszedł po to, by pozostała po nas dobra pamięć. On po to oddał za nas życie, dał nam swego Ducha, uczynił, że należymy do Niego, by naszego imienia nikt nigdy nie wymazał z Księgi Życia i nie wyrwał z ręki Ojca. To istotny powód, by przy Nim trwać i za Nim iść...

Jesteśmy chronieni przez Boga i Jego Syna. Jesteśmy bezpieczni w Jego rękach, a On jest większy od wszystkich i od wszystkiego...

...Jezu, przenikaj swoją łaską moją codzienność... Proszę o zdolność całkowitego powierzenia się Ojcu przez Ciebie...

 

 

 

Flag Counter