8 KWIETNIA

CZWARTEK, Czwartek w Oktawie Wielkanocy

EWANGELIA - Łk 24, 35-48 (Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma)

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam».
Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.
Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął
i jadł wobec wszystkich.
Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.
I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego».

MEDYTACJA

"Lecz On rzekł do nich: czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach?" (Łk 24, 38)... Trwoga, lęk, zmieszanie, wątpliwości, zdumienie, radość oraz brak wiary, to wszystko było w uczniach Jezusa w chwili spotkania z Nim...

Jezus pojawił się wśród swoich uczniów. Przyszedł z krzepiącym słowem do swoich przyjaciół, świadomy trudności, z jakimi się zmagają....

Jezus posyła swoich uczniów do dawania świadectwa. Posyła również każdego z nas jako świadka w konkretne miejsca...

Ludzkie kalkulacje, założenia i doświadczenia, mogą prowadzić do oporu wobec przyjęcia skutków działania Bożego w ludzkim życiu. Bóg wychodzi naprzeciw każdej naszej wątpliwości...

Jezus zaprasza, byśmy patrzyli na Jego rany i dotykali Jego ciała i w ten sposób otwierali się na działania zbawczej łaski wiary...

Jako chrześcijanie wyznajemy konkretną i potężna miłość Boga, której można doświadczyć podczas każdego sakramentu, który z wiarą przyjmujemy we wspólnocie Kościoła...

Zmartwychwstanie Jezusa jest faktem i ma ono nas wyzwolić z wszelkiego lęku, zwłaszcza z lęku przed śmiercią. Przestańmy straszyć się duchami i śmiercią. Zamiast tego rozmawiajmy dużo o śmierci, a właściwie o tym, że została pokonana i, choć jest, nam już nie zagraża...

Jezus Zmartwychwstały przynosi swoim uczniom pokój, prawdziwy, wypływający z miłosierniej miłości i przebaczenia. Dziś bardzo go potrzebujemy...

Przegrani, stojący pod krzyżem, zostali przemienieni. On zmartwychwstał, ale i oni przeżywali swoje zmartwychwstania w człowieczeństwie, w wierze, ze słabości i grzechów. Stali się ludźmi miłosiernej miłości i wprowadzania pokoju...

Choć nie widzieliśmy, jak Apostołowie, Jezusa Zmartwychwstałego na własne oczy, to doświadczamy wielu łask płynących ze zmartwychwstania...

Dzięki męce, śmierci i zmartwychwstaniu, mogliśmy przyjąć chrzest, możemy oczyszczać serce w sakramencie pokuty i łączyć się z Nim w Eucharystii. Tylko, że pomimo dostępu do tak wielkich darów, nadal jesteśmy słabymi świadkami Jego zmartwychwstania. Dlaczego?...

Darem Chrystusa zmartwychwstałego jest pokój. To dar bardzo potrzebny naszym sercom. Bez pokoju w sercu człowieka, nie da się zaprowadzić pokoju
w świecie...

Chrystus pragnie, byśmy byli Jego świadkami, ale równocześnie świadkami Jego Męki i Zmartwychwstania. Prosi, byśmy zobaczyli i dotknęli Jego rąk i nóg poranionych, byśmy dotknęli Jego ran. Daje nam rozpoznać się przy łamaniu chleba, na Eucharystii i przynosi nam pokój...

„Wy jesteście świadkami tego” (Łk 24, 48)... Właśnie tak powinniśmy rozumieć siebie i tak powinniśmy żyć. Być świadkami tego, że On będzie cierpiał
i trzeciego dnia zmartwychwstanie, a w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom...

Być świadkiem, by móc z Nim cierpieć, umrzeć, powstać, nawracać i odpuszczać. Żyć z Nim, w Nim, jak On... Kim bylibyśmy dzisiaj, gdyby w przeszłości zabrakło nam łaski odwagi, by zostać świadkami tego?...

...Panie, przemieniaj moje myślenie, przymnażaj wiary do dawania świadectwa, pomimo różnych trudności i wątpliwości, które nurtują moje serce... Proszę
o doświadczenie Twojej obecności w Słowie i w codziennych wydarzeniach...

 

 

 

 

Flag Counter