4 KWIETNIA

NIEDZIELA, Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

EWANGELIA - J 20, 1-9 (Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego)

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

MEDYTACJA

Nie można stać się wierzącym, jeśli nie przeżyło się Zmartwychwstania, a to wymaga śmierci. Aby zmartwychwstać, najpierw trzeba umrzeć...

Różne są śmierci w naszym życiu. Przeżywając śmierć, zanurzamy się w śmierci Chrystusa. Kto zanurzy się w śmierci Chrystusa, przyjmie chrzest na serio, ten razem z Nim zmartwychwstanie. A kto doświadczy Zmartwychwstania, ten nie zwątpi w Chrystusa...

Pusty grób jest domem wiary, która jest skoncentrowana na Chrystusie, która jest wyznaniem, że Jezus jest Panem i że Bóg wskrzesił Go z martwych...

Pusty grób jest miejscem, które przyciąga uczniów Chrystusa, szczególnie w poranek wielkanocny... Razem z Janem i Piotrem zechciejmy wejść do wnętrza pustego grobu Chrystusa. Tu właśnie spełniają się wszystkie oczekiwania, marzenia, życzenia i modlitwy...

W Grobie Chrystusa potwierdza się wiarygodność Boga. Tu dokonuje się cud przebóstwienia tego, co ludzkie, grzeszne, słabe i obumarłe. Jest to źródło radości i nadziei, że nie jesteśmy sami, że żyjemy z Bogiem i dla Boga...

Piotr i Jan biegną razem, aby zobaczyć pusty grób. Piotr zostaje nieco z tyłu, ale przed grobem czeka na niego Jan, aby ten wszedł pierwszy. Przekonują się. Ich życie zmienia się. Zaczynają, z czasem, tworzyć wspólnotę Kościoła. Głoszą Ewangelię. Dzieją się cuda...

Dla wielu, pusty grób nie jest oczywistym znakiem zwycięstwa życia. Wejście Piotra i Jana do pustego grobu Jezusa prowadzi do wiary. Zmartwychwstanie potwierdza autentyczność Jezusa jako Syna Bożego, jako Boga-Człowieka, jako Słowa, które stało się ciałem...

Ciało Chrystusa zostało zabite, a teraz zostało wskrzeszone... Wielkanocny poranek oświeca nasze ciemności. Zmartwychwstały przynosi życie do każdego grobu, w którym pogrzebaliśmy nasze nadzieje...

Nadzieja jest darem Boga, dla którego nie ma nic niemożliwego. Napełnia ona serca tych, którzy kochają. Każdy chrześcijanin jest uczniem umiłowanym. Wie, że musi przejść przez grób. Ale rozumie, bardziej sercem niż rozumem, obietnicę Pisma, które mówi o powstaniu z martwych...

...Proszę o serce dogłębnie przeniknięte radością ze spotkania ze Zmartwychwstałym Chrystusem...

 

 

 

 

Flag Counter