3 KWIETNIA

SOBOTA, Wielka Ciszy Wielkiej Soboty...

WIGILIA PASCHALNA w WIELKĄ NOC

EWANGELIA - Mk 16, 1-7 (Ukrzyżowany Jezus z Nazaretu zmartwychwstał)

Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa.
Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. A mówiły między sobą: «Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu?» Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień był już odsunięty, a był bardzo duży. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: „Idzie przed wami do Galilei, tam
Go ujrzycie, jak wam powiedział”».

MEDYTACJA

Kobiety szły do grobu, zdając sobie sprawę z trudności, z którymi miały się zmierzyć. Wiedziały, że nie będą w stanie odsunąć kamienia zamykającego grób. Zrobiły to, co mogły, podjęły decyzję, zakupiły wonności, wyruszyły. Nie zatrzymało ich to, na co i tak nie miały wpływu...

Jezus zmartwychwstał! Kobiety, które nie poddały się rozpaczy męki i śmierci, nadal kochające swojego Mistrza, były tymi, które jako pierwsze mogły się cieszyć tą wspaniałą nowiną...

W czasach Jezusa kobiety nie posiadały pełni praw, nie traktowano ich jako wiarygodnych świadków. Jednak to Marię Magdalenę Bóg wybrał na apostołkę apostołów. Kobiety mogły zanieść dobrą nowinę swoim braciom i jako pierwsze niosły najważniejszą w dziejach wieść: Jezus żyje!...

Kobiety, pełne przywiązania i miłości do Jezusa, przyszły do grobu, aby namaścić Jego Ciało. Szukały jednak Jezusa ziemskiego, z Nazaretu, zapominając, że mówił, iż jest Bogiem i pokona śmierć...

Wiele razy słyszeliśmy, że Jezus jest Bogiem i pokonał śmierć. Czy jednak wierzymy w Boga Wszechmogącego, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, niemożliwych również w naszym życiu?...

Pusty grób Jezusa to znak życia, dar nadziei i orędzie pokoju. Chrystus zmartwychwstały daje nam życie, nadzieję i pokój, daje nam odwagę. Naszym czasom
i naszym sercom potrzebny jest pokój od Chrystusa, tym bardziej, że to On, Chrystus, jest naszym pokojem...

Najdłuższa noc, najdłuższa liturgia słowa i najpiękniejsza Pascha, a wszystko po to, by przygotować się do przyjęcia największej tajemnicy wiary – zmartwychwstania Chrystusa...

Niezwykle ważne jest dobre przeżycie Paschy. Pascha kształtuje naszą osobowość i uczy celebrowania. Dzięki niej potwierdzamy i umacniamy przynależność do rodziny Boga...

Wigilia Paschalna jest tym dniem, w którym wszystko odnawiamy i wszystko umacniamy. Po to, byśmy nie zatrzymali się w miejscu, w którym nie ma Jezusa. Byśmy uwierzyli w Zmartwychwstanie. To wydarzyło się naprawdę!...

...Krzyż jest jedyną naszą nadzieją. Na krzyżu dokonał się sąd nad światem i zajaśniała potęga Chrystusa ukrzyżowanego...

...Jezu, 14 stacji drogi krzyżowej, na której każdy z nas może się odnaleźć, bo każdy z nas skazuje Cię na śmierć, każdy Cię biczuje, przybija do krzyża i tylko czasami pomaga...

...Cisza... Jakże dobrze jest odchodząc od potoku słów, znowu Cię usłyszeć... Dziś, Jezu, nic nie powiem... Bo co powiedzieć?... Pobędę tylko trochę z Tobą...

...Dobry Boże, proszę Cię, nie pozwól, aby dopadło mnie zwątpienie i rozpacz, nie pozwól mi zapomnieć o radości zmartwychwstania, która jest niewyczerpanym źródłem nadziei...

...Proszę Cię, Panie, abym pamiętał, że dla Ciebie nie ma nic niemożliwego... Proszę o głęboką wiarę, że Ty zawsze możesz mnie wyprowadzić z ciemności grzechu...

 

 

 

 

Flag Counter