30 MARCA

WTOREK, Wielki Wtorek

EWANGELIA - J 13, 21-33. 36-38 (Zapowiedź zdrady Judasza i zaparcia się Piotra)

Jezus w czasie wieczerzy z uczniami swymi doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi». Spoglądali uczniowie jeden na drugiego niepewni, o kim mówi.
Jeden z uczniów Jego, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na Jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: «Kto to jest? O kim mówi?» Ten oparł się zaraz na piersi Jezusa i rzekł do Niego: «Panie, kto to jest?»
Jezus odpowiedział: «To ten, dla którego umaczam kawałek chleba i podam mu». Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wszedł w niego szatan.
Jezus zaś rzekł do niego: «Co chcesz czynić, czyń prędzej». Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: «Zakup, czego nam potrzeba na święto», albo żeby dał coś ubogim. A on po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł. A była noc.
Po jego wyjściu rzekł Jezus: «Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy.
Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię, dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie».
Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, dokąd idziesz?»
Odpowiedział mu Jezus: «Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz».
Powiedział Mu Piotr: «Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie».
Odpowiedział Jezus: «Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz».

MEDYTACJA

Jezus podczas czwartkowej nocy mówił uczniom, co wydarzy się w ciągu kolejnych godzin. Jednak nie był rozumiany i nie otrzymał od nich wsparcia. Nikt nie wyszedł za Judaszem, by powstrzymać go od zdrady...

Najciemniejsze dni życia Jezusa będą źródłem Jego chwały, tak wielkiej, że otoczy ona całą Trójcę Świętą. Najtrudniejsze dni, godziny Jego życia, sprawią, że każdy człowiek, jaki kiedykolwiek przyszedł na świat, może mieć nadzieję na miłość i zbawienie...

Piotr był poruszony słowami Jezusa, ale nie podjął żadnych decyzji. Jezus się tym nie zraził i będzie chciał wybaczyć Piotrowi nieskończoną ilość razy, ponieważ go kocha. Miłość i przebaczenie doprowadzą do tego, że Piotr odda życie za swojego Pana...

Jak łatwo przyszło Piotrowi złożyć deklarację o oddaniu życia za Jezusa. Jak trudno było dotrzymać słowa... Piotr wypowiadał te słowa uczciwie, ale przerosła go sytuacja...

Dramat Piotra powtarza się w niewypełnionych deklaracjach wszystkich ludzi. Często sytuacja nas przerasta. Ważne jest to, by wtedy prosić Jezusa o pomoc. On nikogo nie zostawi samego, gdy do Niego będziemy wołać...

Zdrada Judasza z pewnością była bolesna, bo on był przecież zawsze z Jezusem, kroczył obok Niego, słuchał kazań i widział cuda... Trzykrotne zaparcie się Jezusa przez Piotra też bolało... Każdy grzech jest zdradą Przyjaciela. Uważajmy, czuwajmy, aby było ich jak najmniej...

Zdrada... Sprzedanie Nauczyciela i Mistrza za trzydzieści srebrników, co w konsekwencji doprowadziło do strasznej męki i śmierci Jezusa... A Jezus mówi, że został otoczony chwałą. Bo Jego chwałą było bycie wiernym Ojcu aż do bolesnej i hańbiącej śmierci...

Musimy być wierni Bogu. I to nie tylko wtedy, gdy to nam odpowiada i niczego od nas nie wymaga. Ale przede wszystkim wtedy, gdy okoliczności ku temu są jak najgorsze, gdy ludzka zmyślność zdaje się podpowiadać, że lepiej sobie odpuścić, bo to nic nie da...

Zawsze, gdy trzeba, powinniśmy podzielić się swoim. Jednak czasami powinniśmy też ustąpić, by nie nakręcać spirali nienawiści, ale zawsze wybaczyć wszelkie krzywdy...

"Życie swoje oddasz za Mnie?" (J 13, 38)... To bardzo trudne pytanie Jezusa. Nawet Piotr nie poradził sobie i z powodu zwyczajnego ludzkiego lęku zaparł się Mistrza...

„Życie moje oddam za Ciebie” (J 13, 38)... Często powtarzamy te słowa, a później w życiu doświadczamy dramatu Piotra i zapieramy się Jezusa...

Dramat Piotra zakończy się świtem zmartwychwstania, bo Piotr zapłacze, kiedy jego wzrok spotka się ze wzrokiem Mistrza z Nazaretu, Pana i Zbawiciela...

Zdrada Judasza była chłodną kalkulacją. Zdradził Jezusa za srebrniki i tym samym przeliczył życie na pieniądze... W sercu Judasza rozpoczęła się noc. Ona zaprowadziła go do tragicznego końca...

Od zdrady Judasza i zaparcia się Piotra rozpoczął się dramat krzyża. Ten dramat zdrady wciąż dokonuje się... Módlmy się, byśmy nie zdradzili Jezusa za srebrniki jałowego spokoju...

...Jezu, spoglądam na swoje życie i zastanawiam się, do jakiego nawrócenia zapraszasz mnie dzisiaj... Gdy przychodzi niesprawiedliwość albo choćby tylko proza zwykłego życia i chciałoby się więcej, lepiej, lepiej, więcej, przypominaj mi, co jest moją chwałą...

...Duchu Święty, proszę o dar podejmowania właściwych decyzji i łaskę nawrócenia... Proszę o serce szczere i zawsze otwarte przed Jezusem...

 

 

 

Flag Counter