28 MARCA

NIEDZIELA, Szósta Niedziela Wielkiego Postu,
Niedziela Palmowa, Niedziela Męki Pańskiej
(Hosanna i Ukrzyżuj)

EWANGELIA - Mt 21, 1-11 (Wjazd Jezusa do Jerozolimy)

Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów i rzekł im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam kto co mówił, powiecie: „Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści”».
Stało się to, żeby się spełniło słowo proroka: „Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy”.
Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno:
«Hosanna Synowi Dawida.
Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie.
Hosanna na wysokościach».
Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: «Kto to jest?» A tłumy odpowiadały: «To jest prorok Jezus z Nazaretu w Galilei».

EWANGELIA - Mt 26, 14 – 27, 66 (Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Mateusza)

Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i powiedział: Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam. A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać.
W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia? On odrzekł: Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę.
Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami. A gdy jedli, rzekł: Zaprawdę powiadam wam: jeden z was Mnie zdradzi. Zasmuceni tym bardzo, zaczęli pytać jeden przez drugiego: Chyba nie ja, Panie? On zaś odpowiedział: Ten, który ze Mną rękę zanurza w misie, on Mnie zdradzi. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane; lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który Go miał zdradzić, powiedział: Czy nie ja, Rabbi? Odpowiedział
mu: Tak, to ty jesteś (...)

MEDYTACJA

Jezus jest owacyjnie witany przez tłumy w Jerozolimie, a pięć dni później będzie wyszydzany i opluwany w drodze na Golgotę. A potem będzie ukrzyżowany...

W tłumie, który wybiegł w Jerozolimie na spotkanie z Jezusem, były osoby, które doświadczyły, kim jest Jezus. On w tłumie widział wszystkich, ale też dostrzegał każdego z osobna i czekał na spotkanie...

To, czy wyjdziemy do Niego, czy wybiegniemy, zależy od tego, jak tęskni za Nim nasze serce...

Bywają sytuacje, w których zawiedliśmy przez nasz upór lub egoizm. Nasze poczucie wartości zaczyna maleć, a niechęć do siebie wzrasta. Jednak Jezus, tak jak odnalazł osiołka, tak chce odnaleźć naszą wartość i pokazać ją nam...

Jezus przybywa dzisiaj jako Król do swojego dziecka, aby mogło odkryć w Jego spojrzeniu swoją wyjątkową godność...

Uczniowie Jezusa, choć z Nim przebywali, wiele kwestii, o których im mówił, zapominali. Jednak Jezus oświecał Duchem ich umysły i przypominał im to, co najważniejsze...

Jezus chce posyłać każdemu z nas swojego Ducha, by przypomnieć nam, jak bardzo nas kocha i co dla nas zrobił...

"Setnik zaś, który stał naprzeciw Niego, widząc, że w ten sposób wyzionął ducha, rzekł: Istotnie, ten człowiek był Synem Bożym" (Mk 15, 39)...

Stwierdzenie setnika, poganina, że postrzega Chrystusa umierającego jako Boga, jest symbolem drogi od niewiary do wyznania wiary, którą każdy z nas przechodzi, kontemplując Ukrzyżowanego...

Zdumiewające jest to, że aby naprawić nieposłuszeństwo Adama, Syn Boży, a jednocześnie Syn Człowieczy, Jezus Chrystus, jest posłuszny Ojcu aż do śmierci...

Oskarżali Chrystusa, bo chcieli Go zabić. Tak bardzo im przeszkadzał. Mógł znaleźć jakiś wybieg, mógł się tłumaczyć, ale On był wierny do końca Ojcu. Nie zważając na to, jak wiele będzie musiał za to posłuszeństwo zapłacić...

Jezus uczy, że trzeba być wiernym Bogu, nawet jeśli przyjdzie za to wiele zapłacić. Zapłacić za wierność Bożemu Prawu, za wierność Dekalogowi...

Wierność Dekalogowi należy postrzegać w perspektywie dwóch najważniejszych przykazań: miłości Boga i miłości bliźniego. Tam nie napisano: "żyj jak ci wygodniej" albo "róbta, co chceta". Tam napisano „nie będziesz”, „nie będziesz”, „nie będziesz”...

Bądźmy wierni Jezusowi, bez względu na to, co mówiły, mówią i będą mówić tłumy i jak ten zachwyt szybko będzie się zmieniał w nienawiść...

...Boże, chcę dzisiaj, tak jak potrafię, towarzyszyć Jezusowi wjeżdżającemu wśród radosnych śpiewów do Jerozolimy... Niech moja obecność będzie dla Niego wsparciem...

...Kiedy przychodzi poniżenie, kiedy chciałoby się odegrać na krzywdzicielach, przypominaj mi Jezu, co jest moją chwałą...

 

 

 

Flag Counter