26 MARCA

PIĄTEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - J 10, 31-42 (Jezus oskarżony o bluźnierstwo)

Żydzi porwali kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: «Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który
z tych czynów chcecie Mnie ukamienować?»
Odpowiedzieli Mu Żydzi: «Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga».
Odpowiedział im Jezus: «Czyż nie napisano w waszym Prawie: „Ja rzekłem: Bogami jesteście?” Jeżeli Pismo nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże – a Pisma nie można odrzucić – to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: „Bluźnisz”, dlatego że powiedziałem: Jestem Synem Bożym? Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu».
I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał.
Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale że wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą. I wielu tam
w Niego uwierzyło.

MEDYTACJA

Jezus dokonywał wiele dobrego i przywracał życie umarłym. Wielu komentowało, że takich czynów mógł dokonać tylko ktoś, z kim jest Bóg. Jednak został oskarżony o bluźnierstwo...

Jezus został zaatakowany i oskarżony. Bronił się. Odpowiadał na zarzuty, odwołując się do Pisma Świętego, do prawa ustanowionego przez Boga. Ale Żydzi chcieli odebrać Jezusowi synowską relację z Bogiem...

Są dwie drogi przyjmowania i poznawania prawdy. Jedna, to czyny Jezusa. Druga droga, to słowa o Jezusie i ich zweryfikowana wiarygodność...

Życie Jezusa na ziemi, to ukazywanie Boga-Ojca. Współczesnym Jezusowi ludziom trudno było przyjmować Jego naukę i według niej żyć. Nie chcieli i nie potrafili przyjąć Jego orędzia o Bogu bliskim człowiekowi. On, dostrzegając tę trudność, wskazywał na znaki i cuda, które czynił...

„Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem” (św. Augustyn)... Jezus przekonuje ludzi do siebie jako do Boga po to, abyśmy odkryli swoją godność
i Boskie pochodzenie...

„Człowiek nie może zrozumieć siebie bez Chrystusa” (Jan Paweł II)... Aby poznać prawdziwe swoje JA, nie zafałszowane przez grzech i różnego rodzaju zniewolenia, powinniśmy zbliżyć się do Jezusa i uwierzyć Mu. Stajemy się tym, kim myślimy, że jesteśmy...

Jezus mówi, że faryzeusze nie muszą wierzyć Jego słowom, ale niech choć wierzą czynom. To bardzo potrzebne. Jeśli chcemy, aby nasz Kościół stawał się wiarygodny, to nie trzeba nam wiele mówić. Trzeba, aby w tym, co czynimy, inni widzieli Chrystusa...

Żydzi nie pojęli wszystkich dowodów, które przedstawił Jezus. Pozostali przy swoim ograniczonym pojmowaniu Boga. A kiedy nie można pokonać siły argumentu, pozostaje tylko argument siły. Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego...

Żydzi chcieli Jezusa ukamienować. To co mówił uważali za bluźnierstwo... Dobro zawsze jest skazywane na ukamienowanie... I dzisiaj bluźnierstwem jest świadectwo i świadek. Dlatego tak wielu chce świadków kamienować, bo głoszą prawdę i prawdziwą wolność w prawdzie...

Jezus powrócił nad Jordan. I my musimy powrócić do tajemnicy Jordanu, do naszego chrztu, by być wiarygodnymi świadkami, czasami narażonymi na ukamienowanie...

Człowiek chce ukamienować Boga. Toczy się wojna przeciw Bogu. Ci, którzy tę wojnę wywołali, to zawsze ci sami, od czasów Nerona...

Niestety, świat nie zmienił się. Zamienił kamienie na społeczny ostracyzm i marginalizację, ale i nie szczędzi kul wierzącym w Chrystusa. I to głównie za to, że w ogóle w Boga się wierzy. Dla dzisiejszego świata, to największe zło. I co mamy uczynić? Nic. Musimy tylko trwać...

...Jezu, daj mi siłę, bym był odważny i mężny w szukaniu i bronieniu prawdy, gdyż to Ty jesteś prawdą, dobrem i pięknem...

...Jezu, chcę dostrzec w swoim życiu znaki Bożej obecności, po to, aby poznać i wiedzieć, że Bóg jest blisko... Proszę o głębokie doświadczenie Twojej bliskości
i mocy w chwilach zwątpień...

 

 

 

 

Flag Counter