25 MARCA

CZWARTEK, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

EWANGELIA - Łk 1, 26-38 (Maryja pocznie i porodzi Syna)

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami».
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».
Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»
Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».
Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł».

MEDYTACJA

“Bóg posłał anioła” (Łk 1, 26). Od takich słów zaczyna się opis Zwiastowania. Warto zwrócić uwagę, że to Bóg pierwszy zaczyna dialog z Maryją. Przychodzi do niej z bardzo ważną i osobistą propozycją...

Każdemu z nas Bóg daje osobistą misję, a życie każdego człowieka jest na Boży sposób niepowtarzalne, niezwykłe i cenne....

Słowa Boga, które wypowiada anioł do Maryi, nie są łatwe. Sprawiają one, że w sercu Maryi zaczynają budzić się wątpliwości. Słowa te jednak niosą z sobą pewnego rodzaju ukojenie. Maryja nie jest pozostawiona sama z decyzją...

Najważniejszą chwilą zwiastowania była pozytywna decyzja na Boży plan. Mimo, że Maryja miała wątpliwości, to właśnie jej zdecydowana postawa otworzyła ją na współpracę z Bogiem. Często tym, czego brakuje w naszym powołaniu, jest zdecydowanie i podjęcie pewnego ryzyka...

Od naszej zgody na współpracę z Bogiem zależy realizacja zbawienia. Bóg zawsze po partnersku, z szacunkiem do naszej wolności, obchodzi się z nami...

Wielkość człowieka przejawia się w podejmowaniu współpracy z Bogiem. Maryja zgodziła się na plan Boży... Bóg ma fascynujący plan na życie dla każdego człowieka. Od naszej odpowiedzi na ten plan zależy, jakie będzie nasze życie...

Nam często wydaje się, że znaleźć łaskę u Boga, to uzyskać to, czego po ludzku pragniemy, czyli zdrowie, szczęście i pomyślność. Tymczasem Maryja, znalazłszy łaskę u Boga, po prostu stała się matką i podjęła niełatwe obowiązki każdej matki...

Maryja mówi Bogu najważniejsze TAK w historii świata i całkowicie zdaje się na Boga. Nie było to łatwe i bezproblemowe życie, ale bez wątpienia spełnione...

Uczmy się od Maryi pokory, tego, że warto rozpoznawać i pełnić plan przygotowany dla nas przez Boga. Ten plan nie będzie łatwy, ale da nam poczucie spełnienia i będzie ostatecznie o wiele lepszy, niż nasze olany, które wydają się nam najlepsze z najlepszych...

Maryja jest szczególnie umiłowana przez Ducha Świętego, obdarzona Jego najgłębszą miłością. Czynnie uczestniczy w zawarciu Nowego Przymierza, które dokonuje się w chwili Wcielenia. To moment zaślubin Boga z człowiekiem, Bóstwa z człowieczeństwem...

Maryja wypowiada swoje TAK. W ten sposób odpowiada na zwiastowanie anielskie, potrafi przyjąć Boski wybór i dostosować się do niego...

Maryja była pierwszą osobą obdarzoną tym światłem, które pewnego dnia Jej Syn Jezus miał obiecać uczniom: „Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałam” (J 14, 26)...

Nie jest nam łatwo powiedzieć Bogu nasze TAK. Pełnienie woli Bożej bywa bardzo trudne. Ale jest konieczne, by uzyskać pokój w swoim życiu, pokój w sercu, by i w naszym życiu działy się wielkie sprawy Boże. "Wola Boża jest naszym pokojem” (Jan XXIII)...

Zwiastowanie pokazuje nam, jak mamy zauważać Boga i Jego działanie pośród naszej codzienności. Potrzebna jest do tego szczególna wrażliwość i wiara, przede wszystkim w to, że nawet w szarości naszego dnia jest Bóg i to, co ma nam do powiedzenia jest niezwykle ważne...

Prostota, której oczekuje Bóg, by móc nas zbawić, jest pokorą. Pokora nie jest nieśmiałością ani brakiem odwagi. To zgoda człowieka na to, kim jest, a jako człowiek jest kimś, kto przyjmuje, czyli nie stwarza rzeczywistości, ale jej słucha i jest jej posłuszny...

Pycha nigdy nie potrafi zareagować jednoznacznie i powiedzieć TAK. Pycha musi wszystko stworzyć sama, każdą sprawę komplikuje, nigdy nie jest skłonna do aprobaty, do zgięcia karku, do schylenia czoła przed mocą prawdy...

...Boże, proszę o łaskę wewnętrznej wolności w otwieraniu się na Twoje wezwania...

 

 

 

Flag Counter