19 MARCA

PIĄTEK, Uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

EWANGELIA - Mt 1, 16. 18-21. 24a (Józef poznaje tajemnicę Wcielenia)

Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.
Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem
z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów».
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański.

MEDYTACJA

Większość ludzi w sytuacji, w jakiej znalazł się Józef, reagowałaby automatycznie, obronnie, nie kierując świadomości na uczucia i potrzeby obojga. Jednak
w postępowaniu Męża Maryi jest zupełnie coś innego...

Józef podejmuje refleksję nad swoją sytuacją i próbuje szukać wyjścia, które jest najlepsze nie tyle dla niego, ile dla Maryi. Jest człowiekiem sprawiedliwym, pełnym dobroci i miłosierdzia. Pragnie dobra tej, którą kocha...

Zdolność Józefa do odczytywania Bożych poruszeń w sobie prowadzi go do podejmowania odważnych działań. Bóg umacnia go swoim Słowem, dodaje otuchy. Dzięki temu Józef, pomimo lęku, w trudnej sytuacji, przyjmuje to, co Go spotkało...

Osoba świętego Józefa stanowi dla nas przykład dobrego myślenia oraz uważnego i wnikliwego wsłuchiwania się w Boży głos. Święty Józef swoją postawą daje przykład prymatu słuchania nad mówieniem. Warto to zauważyć. To dzisiaj niezwykle ważne...

Żyjemy w rozbieganym i rozkrzyczanym społeczeństwie. Dlatego poddajemy się ciągłemu pośpiechowi i bezrefleksyjnemu przyswajaniu różnych informacji, generowanych przez ludzi na różne sposoby. Łatwo wtedy z horyzontu stracić Boga i nie usłyszeć Jego słowa...

Bóg nie może usunąć zła, bo ono jest wynikiem ludzkiego wyboru, polegającego na odrzuceniu dobra. Bóg nigdy nie odbierze nikomu możliwości odrzucenia Go, czyli dobra, bo stworzył nas wolnymi...

Mimo wszystko, Bóg ma władzę nad złem. Zło jest wpisane w zbawcze plany Boga, stało się niejako narzędziem naszego zbawienia. Człowiek, powodowany złem, chciał zniszczyć Boga, a okazało się, że właśnie w tym momencie, na krzyżu, dokonało się nasze odkupienie...

Lepiej nie ulegajmy złu, ale jeśli już nam się to przytrafi, to zamiast wpadać w rozpacz, idźmy z naszą winą do Boga i pozwólmy, by On uczynił ją użyteczną dla nas...

Cicha obecność świętego Józefa przy Jezusie i Maryi, to istotna katecheza. Święty Józef uczy nas pokory i zaufania Bogu. Jak święty Józef powinniśmy być sprawiedliwi, dyskretni i otwarci na Bożą wolę. By tak było, powinniśmy być ludźmi modlitwy...

Święty Józef, to „Ukochany ojciec, ojciec czułości, w posłuszeństwie i w gościnności; ojciec twórczej odwagi, robotnik, zawsze w cieniu” (Papież Franciszek)...

Miejmy odwagę, wpatrując się w św. Józefa, iść drogą do nieba, i będąc pomocą dla każdego potrzebującego. Dla biednych, cierpiących, umierających, obcych, uwięzionych, chorych. Od niego uczmy się „kochania Kościoła i ubogich” (Papież Franciszek)...

Mówić Bogu TAK. To najważniejsze. Do tego sprowadza się całe chrześcijańskie życie. Nie kombinować po swojemu, ale czynić to, czego chce Bóg...

Anioł we śnie raczej do nikogo z nas nie przemawia, ale przecież znamy wolę Bożą, znamy Dekalog, znamy interpretujące go Kazanie na Górze i wiele Jezusowych wskazań. Znamy, a więc nie jesteśmy zdani na poszukiwanie woli Boga po omacku...

Pozostaje jedno niezwykle ważne pytanie: czy naprawdę chcemy pełnić wolę Boga? Bo zbyt często bywa, że ponad wolę Boga, stawiamy swoje widzimisię...

...Boże, jakże chciałbym być cichy, jak Józef i pokorny, jak Józef, a co najważniejsze – chciałbym potrafić zaufać wbrew nadziei... Jak Józef... Jak Abraham... Cichym, pokornym i ufającym wbrew nadziei, nawet Syn Boży jest poddany...

...Boże, proszę o łaskę pełnego zaufania Twojemu Słowu... Proszę o łaskę tęsknoty za Jezusem i pragnienie bliskiego spotkania z Nim...

 

 

 

Flag Counter