9 MARCA

WTOREK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mt 18, 21-35 (Przypowieść o niemiłosiernym słudze)

Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?»
Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.
Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem,
i tak dług oddać.
Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: „Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował.
Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: „Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie”.
On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.
Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło.
Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: „Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swym współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda.
Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu».

MEDYTACJA

"Jesteśmy bardzo podobni do bestii, gdy zabijamy. Jesteśmy bardzo podobni do ludzi, gdy osądzamy. Jesteśmy bardzo podobni do Boga, gdy przebaczamy" (Bruno Ferrero)...

Odpowiedź Jezusa na pytanie zadane przez Piotra, że ma przebaczać aż 77 razy, wydaje się przesadzona i niewykonalna. Jezusowi zależało na tym, byśmy zawsze przebaczali...

Jezus był bardzo świadomy, jakie jadowite zło znajduje się w braku przebaczenia. Przestrzega nas przed urazami i zamkniętym sercem jako czymś, co nas niszczy i wyrządza nam największą szkodę...

Nielitościwy sługa niczego się nie nauczył od swego Pana i nie miał zamiaru być podobny do Niego. Spotkanie i doświadczenie obdarowania zeszły na drugi plan wobec koncentracji na dłużniku i długu do oddania, a więc nie myślał, nie zauważał i nie podjął refleksji...

Jako chrześcijanie powinniśmy być ludźmi spotkania i doświadczenia Boga Miłosiernego, szczególnie podczas sakramentu pojednania, modlitwy lub od ludzi, których Bóg do nas posyła... Dlaczego więc długo żywimy urazę, bywamy toksyczni, mamy złe relacje z innymi...

Im bardziej na co dzień żyjemy przebaczeniem i miłosierdziem Boga względem nas, tym bardziej takimi ludźmi w stosunku do innych, i to bez wyjątku, będziemy. Przebaczajmy, miłujmy miłosierną miłością, uprzedzając, nie czekając, aż inni zrobią pierwszy krok...

"Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom"... Często powtarzamy te słowa i?...

Chcemy przyjąć całą Ewangelię, czy tylko to, co jest dla nas wygodne? Chcemy przemienić swoje wnętrze pod wpływem Ewangelii, czy tylko założyć na siebie płaszcz religijności, który w każdej chwili można z siebie zdjąć?...

Przebaczenie nie jest łatwe. Jest jednak konieczne, aby uwolnić nasze serce od pragnienia odwetu... Przebaczenie oczywiście nie oznacza tego, że nie mamy prawa domagać się sprawiedliwości. Ten kto uczynił zło, musi je naprawić...

Jezus wpisuje przebaczenie w kontekst sprawiedliwości, ale i miłosierdzia. Nie wystarczy jedynie sprawiedliwość. Potrzebne jest również miłosierdzie. Starajmy się żyć tą prawdą każdego dnia...

...Boże, zatrzymałem się dzisiaj na chwilę, by dostrzec powody do wdzięczności Tobie... Proszę o uwolnienie serca od żalu i o łaskę przebaczania...

...Jezu, który na krzyżu wybaczyłeś swoim oprawom, przemień moje serce tak, by chciało i potrafiło wybaczać...

 

 

 

Flag Counter