10 LUTEGO

ŚRODA, Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy

EWANGELIA - Mk 7, 14-23 (Prawdziwa nieczystość pochodzi z serca)

Jezus przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: «Słuchajcie Mnie wszyscy i zrozumiejcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha».
Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali Go o to przysłowie. Odpowiedział im: «I wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic
z tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może uczynić go nieczystym; bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się wydala». Tak uznał wszystkie potrawy za czyste.
I mówił dalej: «Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym».

MEDYTACJA

"Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota" Mk 7, 20-22)...

Chociaż uczniowie spędzają z Jezusem wiele czasu, wciąż potrzebują Jego pomocy, by w pełni zrozumieć, co ma na myśli. Dopytują Go o słowa oraz znaczenie przypowieści...

Jezus wskazuje na zależność między tym, co jest w naszym sercu, a działaniami, jakie podejmujemy. Słowa, których używamy i myśli, jakie tworzymy, są obrazami rzeczywistości naszego wnętrza...

Słuchając słów Jezusa i wprowadzając je w życie, dbamy o to, by w naszym sercu było jak najwięcej miejsca dla Niego...

Jezus przypomina, że "nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym" (Mk 7, 15)...

Jeśli ulegamy wpływowi otoczenia, to oznacza, że nie jesteśmy wolni i że swoje istnienie budujemy na ludziach, a nie na Bogu...

Jezus jednoznacznie wskazuje, że nieczystym nie czynią człowieka pokarmy, które spożywa, ale to, co z człowieka może wyjść, a więc grzechy: pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, obżarstwo, gniew lub lenistwo. Unikanie grzechów jest znacznie ważniejsze...

To z serca ludzkiego pochodzi to wszystko, co prowadzi człowieka do zła, do grzechu. Musimy mieć świadomość, że to, co rodzi się z serca, może skrzywdzić innych. Wojna, ból i krzywda zaczynają się w sercu człowieka...

Serce to miejsce spotkania człowieka z Bogiem. Jeśli mamy zmienić swoje życie, to musimy zacząć od serca. Jeśli chcemy pokoju na świecie, to musimy zacząć od przemiany serca i modlić się o pokój naszego serca...

...Jezu, w zbiorze grzechów rodzących się w ludzkim sercu, wskazanych przez Ciebie, są naprawdę ciężkie przestępstwa... Dlaczego więc znalazła się tam również głupota? Czy głupota, to aż tak ciężki grzech?...

...W Piśmie Świętym jest 400 odniesień do głupoty, a święty Tomasz z Akwinu rozróżnia 23 rodzaje głupoty... Głupota, to również poważny grzech...

...Jezu, spoglądam na Ciebie jak na nauczyciela, który z troską daje mi kolejną radę... Przedstawiam Ci swoje myśli i opowiadam o swoich planach... Zastanawiam się, co z dzisiejszej lekcji chciałbym zachować dla siebie... Proszę o łaskę rozeznania stanu własnego wnętrza...

 

 

 

Flag Counter