7 LUTEGO

NIEDZIELA, Piąta Niedziela zwykła

EWANGELIA - Mk 1, 29-39 (Jezus uzdrawia i wypędza złe duchy)

Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu
o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im.
Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest.
Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem”. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

MEDYTACJA

Uzdrowienie teściowej Piotra z gorączki nie wydaje się spektakularnym cudem. Zapewne była to starsza kobieta, wdowa i w świecie żydowskim niewiele znaczyła...

Jezus podszedł do teściowej Piotra, wyciągnął rękę i podniósł ją. Uzdrowienie dokonało się w ciszy, poprzez bezpośredni kontakt. Nie było tu wypowiedzianej formuły i zewnętrznych znaków dla zgromadzonych. Była bliskość i dotyk...

"Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych" (Mk 1, 32)... Te słowa sugerują nam, abyśmy z wiarą przynosili siebie i innych do Chrystusa w celu uzyskania łaski uzdrowienia, nie tyle fizycznego, co duchowego...

Do Jezusa przychodzili chorzy, ubodzy, głodni i opętani. Nie pozastawiał ich bez pomocy... Przychodził również do chorych, którzy nie mieli już sił, aby przyjść do Niego... Ten fakt niesie ogromną nadzieję...

Bóg jest kreatywny w przyjmowaniu i wychodzeniu do człowieka. To dzień, w którym możemy przyjść do Niego z sobą i swoimi sprawami, ale może to też być dzień, kiedy nie mamy już sił, a wtedy On przyjdzie do nas...

...Łaska uzdrowienia przywraca nam radość i sens życia, bo nareszcie można odnaleźć Chrystusa będącego "Prawdą, Drogą i Życiem" (J 14, 6)... Panie, staję dzisiaj przed Tobą, proszę o łaskę uzdrowienia i o głęboką wiarę, że Jezus może uzdrowić trudne sytuacje w moim domu...

 

 

 

Flag Counter