28 STYCZNIA

CZWARTEK, Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła

EWANGELIA - Mk 4, 21-25 (Przypowieść o świetle)

Jezus mówił ludowi:
«Czy po to wnosi się światło, by je postawić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, aby je postawić na świeczniku?
Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha».
I mówił im: «Uważajcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dane;
a kto nie ma, pozbawią go i tego, co ma».

MEDYTACJA

"Uważajcie na to, czego słuchacie" (Mk 4, 24)...

Światło, to nauczanie Jezusa o tym, kim jest Bóg i jak działa w życiu człowieka. To jest nauczanie o Królestwie Bożym. Faryzeusze chcą Jego słowo przykryć korcem i zgasić. Jezus dodaje uczniom odwagi, by na to nie pozwolili i zachęca ich, by byli światłem dla innych...

Jezus zachęca swoich uczniów do tego, by zwracali uwagę na to kogo słuchają i za kim podążają. Ci, których słuchamy, mogą pomagać płonąć światłu Bożemu
w nas, albo też je gasić. Sprawy, na które przeznaczamy swój czas, mogą nas budować lub dezintegrować...

Kto słucha Słowa i stwarza mu warunki do rozwoju, rozwija w sobie światło Boże. Kto jednak nie zadba o to Słowo, zgasi światło w sobie i straci to, co otrzymał...

Być uważnym, umieć zatrzymać się i słuchać tego, co się dzieje wokół, dostrzec siebie i innych. Taka postawa umożliwia racjonalny wybór tego, kogo i czego chcemy słuchać. Nasze wybory mają na nas istotny wpływ...

Mamy być radykalni i stawać w prawdzie i hojności w czynieniu dobra. Aby ten radykalizm był możliwy, musimy uważać na to, czego słuchamy. Wiele zależy od tego, kogo i czego słuchamy, to znaczy kto jest naszym mistrzem i źródłem prawdy...

Jezus przyszedł obdarowywać nas prawdą i miłością, czyli tym, czego najbardziej potrzebujemy, aby dojść do Nieba. Kto tego nie weźmie, nie będzie miał właściwie nic, bo to, co będzie miał nie ma żadnej wartości. Bogactwo rodzi bogactwo również w życiu duchowym...

Można świecić swoim światłem i zwracać na siebie uwagę, stawiać siebie na pierwszym miejscu. Tak żyć, aby inni zwracali uwagę na naszą inteligencje, pieniądze, sławę lub wygląd. Ale to nie jest właściwa postawa...

Jako chrześcijanie, mamy świecić Bogiem, miłością, sprawiedliwością, radością, kreatywnością, pokojem i służbą. Stanie się to wówczas, kiedy On w nas będzie i będzie na pierwszym miejscu. Nie da się inaczej...

...Jezu proszę, bym dzięki Twojej obecności stawał się nośnikiem Twojego światła dla tych, których spotykam... Proszę o głębokie umiłowanie prawdy
i uwolnienie mojego życia od fałszu...

 

 

 

Flag Counter