25 STYCZNIA

PONIEDZIAŁEK, Święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła

EWANGELIA - Mk 16, 15-18 (Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię)

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich:
«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.
Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk,
i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie».

MEDYTACJA

Idź na cały świat – mówi dzisiaj Jezus. Posyła nas w różne miejsca. Zaprasza do tego, byśmy odczytywali Jego wezwanie. Posyła nas do świata... Wydaje się to bardzo wymagające...

Aby głosić Ewangelię, nie musimy być kaznodzieją. Najbardziej przemawia do innych dawanie osobistego świadectwa. Pokazywanie dobra otrzymanego od Boga i dzielenie się tym, co On zmienił w naszym życiu...

Jezus nie chce uczynić nas uzdrowicielami. Chce byśmy pomagali działać Jego uzdrawiającej łasce...

Położenie ręki na ramieniu kogoś zrozpaczonego może spowodować pojawienie się w nim nadziei... Przez uważną rozmowę z kimś zagubionym, Jezus może zacząć uzdrawianie wspomnień w naszym rozmówcy...

Czasami nawet małe ziarenko dobra, które damy drugiemu człowiekowi, może być skutecznym sposobem naszego ewangelizowania... Czasami zmiana może dokonać się przez przypadkowe spotkanie lub jedno wypowiedziane zdanie...

Każdy uczeń, choć niekoniecznie tak spektakularnie jak Paweł, musi spotkać Jezusa i przekazywać wiarę, gdziekolwiek się znajduje. Warto jednak pamiętać, że bardziej przekonuje życie Ewangelią niż wyłączne mówienie o niej...

Nakaz misyjny Jezusa, to istota ewangelizacji i każdego apostolstwa. To powinno być zadanie dla każdego ucznia Chrystusa. Misyjność powinna być wpisana
w nasze serce. Ono powinno być apostolskie i misyjne...

Każdy z nas, ochrzczonych, powinien mieć w sobie ducha świętego Pawła, Jego zapał apostolski. Święty Paweł powinien stać się patronem naszego zaangażowania w dzieło apostolskie i misyjne...

Czynić nie to, co czynić można, ale co czynić trzeba. Na miarę sił, owszem, ale też z nadzieją, że nie jesteśmy sami. Jest przecież z tymi, którzy są
z Chrystusem, Jego łaska i Jego moc...

...Boże, proszę o łaskę nawrócenia i uległości wobec Słowa... Święty Pawle, proszę o Twoje wstawiennictwo... Wspieraj w podążaniu drogami, na które zaprasza mnie Jezus...

 

 

 

 

Flag Counter