22 STYCZNIA

PIĄTEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Wincentego, diakona i męczennika
albo wspomnienie św. Wincentego Pallottiego, prezbitera

EWANGELIA - Mk 3, 13-19 (Jezus wybiera dwunastu Apostołów)

Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki, i by mieli władzę wypędzać złe duchy.
Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.

MEDYTACJA

Jezus potrzebuje współpracowników do szerzenia Królestwa Bożego na świecie. Jako chrześcijanie, jesteśmy odpowiedzialni za misję Jezusa na ziemi. Każdy
z nas otrzymał taką misję w dniu swojego chrztu świętego. Bóg wybrał nas, bo tego chciał. Chciał, abyśmy byli Jego świadkami...

Ci, którzy zostali wybrani, to uczniowie Jezusa. Zadaniem ucznia jest być blisko Nauczyciela. On wybiera uczniów, ale to nie znaczy, że oni wszystko wiedzą. Wraz z chwilą wybrania nie kończy się ich droga rozwoju i coraz pełniejszego poznawania nauczania Jezusa...

Nikt nie wybiera sobie powołania we wspólnocie Jezusa. Nie tyle istotne jest to, co my chcemy, ale przede wszystkim to, czy chce tego Jezus. Powołanie wiąże się z towarzyszeniem Jezusowi. On pozostaje Pierwszy i Najważniejszy, a my zawsze jesteśmy tylko jego sługami...

Jezus powołuje dwunastu uczniów, spośród wielu idących za Nim ludzi. Po raz pierwszy nazywa ich apostołami, czyli posłanymi. Nie są ludźmi z wyższym wykształceniem, grzecznymi i poukładanymi, bez wad moralnych. Są różni i niedoskonali...

Jezus pokazuje, że w Jego szkole jest miejsce dla każdego z nas. W tej szkole możemy, jak apostołowie, powoli przemieniać się dzięki Ewangelii i stawać się ludźmi Boga...

Nazwani po imieniu apostołowie, jak i inni święci, mogą wydawać się nam bardzo odlegli. Wielcy, jakby nie na naszą miarę, oddaleni poprzez czas, inną kulturę, życiorysy. Ale łączy nas powołanie, wezwanie, by towarzyszyć Jezusowi, obietnice, które w nas wszystkich wypełnią się...

Apostoł to ten, który jest wybrany przez Jezusa, by Mu towarzyszył, głosił naukę i walczył ze złym duchem. Każdy z nas jest wezwany do apostolstwa
w swoim środowisku. Źródłem wiarygodności naszego apostolstwa jest towarzyszenie Jezusowi...

Każdy powołany jest w sercu Jezusa, a życie apostoła ma być na wzór Syna Człowieczego. Apostoł to ten, który uczy nas przyjaźni z Jezusem. Zaprasza nas do Szkoły Jezusowej, w której są lekcje miłości i pokory...

...Jezu, proszę o głęboką wiarę i radość, że Ty mnie powołałeś, abym był z Tobą... Naucz mnie słuchać Twojego głosu... Daj łaskę zrozumienia Twoich słów...

 

 

 

Flag Counter