19 STYCZNIA

WTOREK, Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa

EWANGELIA - Mk 2, 23-28 (Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu)

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego: «Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?»
On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom».
I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu».

MEDYTACJA

Przestrzeganie szabatu było istotą Prawa Mojżeszowego. Był to widoczny znak szczególnych relacji między Jahwe a Narodem Wybranym...

Spór o zachowanie szabatu może wydać się mało ważny i nieaktualny. Jednak jest to jeden z głównych tematów Ewangelii. Ten spór, który przerodził się
w gwałtowny konflikt między Jezusem, a uczonymi w prawie i faryzeuszami, doprowadził Jezusa na krzyż...

Faryzeusze, jak część współczesnych ludzi, uważali, że przykazania Boże są arbitralnymi zakazami, których autorem jest Bóg. Zabraniają wiele, a Bóg jest nie tyle Sprawiedliwym Sędzią, lecz surowym nadzorcą, który skrupulatnie liczy nasze błędy i upadki...

Jezus przyszedł ukazać miłosiernego Ojca, dlatego nie mógł zgodzić się na myślenie, które preferowali faryzeusze...

Jezus uważa, że przykazania są drogowskazami postawionymi na krętych drogach życia. Bóg daje nam przykazania, abyśmy się nie zagubili i nie utracili szczęścia. Poprzez przykazania stawia przed nami dobro i zło, życie i śmierć, i wzywa do pójścia drogą przykazań, czyli życia...

Jezus wskazuje, że przykazania są związane z naturą człowieka, którą najlepiej zna Ten, kto ją stworzył. Bóg stawia przykazania, by posłużyły naszemu życiu, a nie by je utrudniały...

Wszyscy potrzebujemy zatrzymać się na chwilę, aby zobaczyć, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy. Przede wszystkim potrzebujemy tego w życiu duchowym. Słowo Jezusa o szabacie pozwala nam na zupełnie nowe spojrzenie: zachowaj niedzielę, a niedziela zachowa Ciebie...

Prawo jest dla człowieka, a nie człowiek dla prawa. Prawo ma służyć człowiekowi, a służy wtedy, gdy jest oparte na najwyższym prawie, czyli na Miłości, a więc na Bogu. Miłość bez prawa będzie martwa. Ale martwe jest też prawo, które nie ma w sobie Miłości...

Bóg jest po naszej stronie. Od stworzenia jesteśmy świadkami Bożej opieki, przychylności i przyciągania ludzi ku Sobie. Bądźmy więc wytrwali i miejmy
w sobie trwałą pociechę zakorzenioną w zaufaniu do Bożego postępowania...

Mamy wielką godność, ale potrzebujemy innych, by czuć się we wspólnocie z nimi. Potrzebujemy światła, które przeniknie nasze serce. Spojrzenie drugiego, jego pomocna dłoń i kojące słowa, mogą wnieść spokój do naszego serca, a z nim przychodzą wiara, nadzieja i miłość...

...Boże, dziękuję Ci za troskliwą miłość, którą ukazujesz w swoich przykazaniach... Proszę o wewnętrzną siłę w podchodzeniu do wszystkich i wszystkiego
z dobrocią...

 

 

 

Flag Counter