18 STYCZNIA

PONIEDZIAŁEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mk 2, 18-22 (Zwyczajów Starego Testamentu nie można przenosić do Nowego)

Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali: «Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?»
Jezus im odpowiedział: «Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo pana młodego mają u siebie. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć.
Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i robi się gorsze przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki; i wino przepadnie, i bukłaki. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków».

MEDYTACJA

Jezus odpowiada na wątpliwości ludzi. Jest cierpliwy, chce wyjaśnić swoje motywy i pragnie porozumienia się z innymi. Chce do nich mówić...

Jezus poprzez obraz wina i bukłaków pokazuje, jak ważna jest jedność tego, co w środku i tego, co na zewnątrz. Jednocześnie daje każdemu człowiekowi wolność. Każdy ma prawo do jedności swojego wnętrza i postawy zewnętrznej i niczego nie musi udawać...

Codziennie odczuwamy różne emocje. Każda z nich jest wynikiem tego, co tu i teraz dzieje się w nas. Jeśli przeżywamy trudny czas, nie musimy udawać, że wszystko jest w porządku. Mamy perspektywę bycia w jedności ze swoimi uczuciami, myślami, czynami i zachowaniami...

"Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?" (Mk 2, 18)... Mamy tendencję do popadania w schematyczne postrzeganie, dopowiadanie według swojej miary różnych rozwiązań, bez próby zrozumienia sensu...

Gdy tracimy więź i kontakt z Jezusem, potrzebny jest post. To dzieje się często na skutek zbyt mocnego przywiązania do przyjemności i dóbr materialnych. Wtedy potrzebujemy postu...

Ewangelia to coś nowego. Aby ją przyjąć trzeba zdecydować się na nowe uporządkowanie własnego serca. Jezus chce nas zmienić wewnętrznie. W sercu, gdzie jest bałagan i brak uporządkowania, nie znajdzie bowiem wolnego miejsca...

Bycie słuchaczem słowa Bożego w żaden sposób nie zwalnia z myślenia i kierowania się mądrością serca. Pozwólmy Jezusowi mówić do nas i działać w nas. To nas przemieni wewnętrznie i uczyni wolnymi. Wtedy Jezus będzie w nas i nie będziemy musieli już pościć...

Post to nie tylko zewnętrzna forma, ale proces duchowy. Post uświadamia nam również bliskość Boga. To co najistotniejsze, to musimy pamiętać o tym, że nie powinniśmy żyć według naszych starych przyzwyczajeń, ale nasze życie powinno toczyć się w świetle Ewangelii...

Tak bardzo lubimy cofać się i układać nasze życie w duchu starych przyzwyczajeń. Tak bardzo lubimy dostosowywać Ewangelię do życia, a nie życie do Ewangelii. I wtedy nasze serca są jak stare bukłaki...

Nie da się Ewangelii włożyć do starych naszych przyzwyczajeń. Ewangelia domaga się od nas odmienionego serca i nowego życia...

...Duchu Święty, proszę o wewnętrzny pokój i jedność, które pozwolą mi akceptować siebie w całości takiego, jakim jestem, tu i teraz... Proszę o serce gotowe do ofiary i wyrzeczenia dla Jezusa...

 

 

 

Flag Counter