11 STYCZNIA

PONIEDZIAŁEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mk 1, 14-20 (Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych Apostołów)

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię».
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

MEDYTACJA

Jezus żyje w określonym czasie i miejscu... Analogicznie jak życie Jezusa, tak i nasze życie wiary odbywa się w konkretnych okolicznościach...

Jezus przychodzi do nas w naszej codzienności, pośród najzwyklejszych zajęć. Dla Niego nie ma nieodpowiedniego czasu i miejsca...

Szymon i inni rybacy nie tylko zauważyli przechodzącego Jezusa, ale byli gotowi odpowiedzieć na Jego zaproszenie. Uczynili to natychmiast, rzucili wszystko
i poszli za Nim...

Gdy idziemy za Jezusem - stajemy się innymi ludzi. Niby nic się nie zmienia, ale nasze życie staje się zupełnie inne. To właśnie oznaczają słowa Jezusa: "Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi" (Mk 1, 17)...

Obecność Jezusa w naszym życiu wiele temu życiu dodaje. Aby to mogło się stać, trzeba, owszem, wiele zostawić, ale na pewno warto...

Jezus chce wypełnić nasze życie nową treścią, chce abyśmy podjęli takie czyny, których wcześniej nawet sobie nie wyobrażaliśmy. Te czyny nie będą nakazem, ale owocem naszych nowych zdolności...

Jeśli chcemy więcej umieć, jeśli chcemy być bardziej wykształceni, jeśli chcemy być bogatsi w to, co nie da się kupić za pieniądze – idźmy za Jezusem...

Jako współcześni uczniowie Jezusa, jesteśmy zaproszeni do ciągłego nawracania, życia bardziej i pełniej, dzień po dniu, Ewangelią. Do przepajania nią miejsc
i ludzi, wśród których jesteśmy...

Mamy być świadkami prawdy o królestwie Bożym, w nas samych ma się dokonywać nawrócenie. Nasze życie ma być wypełnione wiarą w Ewangelię,
a Ewangelią, Dobrą Nowiną, jest Chrystus. To jest treść naszego życia...

Czas się wypełnił. Trzeba robić wszystko, by człowiek współczesny uwierzył w Ewangelię. Ale musimy być solidnymi świadkami. Sami musimy każdego dnia coraz głębiej wierzyć. I musimy spieszyć się, bo czas, który mamy, jest dany od Boga...

Współczesny świat tak mocno przywiązał nas do swoich spraw, że trudno bez nich żyć, a co dopiero natychmiast je dla Niego pozostawić. Tak bardzo jesteśmy związani, że nie zauważamy, gdy ktoś potrzebuje naszej pomocy...

Przestaliśmy być wrażliwi na Boże Słowo, a On chce, by zostawić to, co od Niego oddala i pójść za Nim. Najlepiej natychmiast...

...Boże, rozważam, jaka jest moja gotowość do pójścia za natchnieniami pochodzącymi od Ciebie... Co mi pomaga, a co mnie powstrzymuje... Proszę o odwagę
i wielkoduszność w przyjmowaniu natchnień Jezusa...

 

 

 

Flag Counter