7 STYCZNIA

CZWARTEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Rajmunda z Penyafort, prezbitera

EWANGELIA - Mt 4, 12-17. 23-25 (Bliskie jest królestwo niebieskie)

Gdy Jezus usłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:
«Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego.
Droga morska, Zajordanie,
Galilea pogan.
Lud, który siedział w ciemności,
ujrzał światło wielkie,
i mieszkańcom cienistej krainy śmierci
światło wzeszło».
Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie».
I obchodził Jezus całą Galileję, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawiał. I szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania.

MEDYTACJA

Jezus rozpoczyna swoją misję od głoszenia Ewangelii o Królestwie. Istotnym elementem jest wezwanie do nawrócenia...

W optyce Jezusa znajduje się drugi człowiek, szczególnie ten cierpiący, biedny i bezdomny. Troska o człowieka stanowi główną treść Ewangelii o Królestwie. Chrystus jest blisko każdego człowieka. Jego Dobra Nowina jest pochyleniem się nad życiem każdego z nas...

Wielka Światłość oświeca nasze życie. Istotne jest to, że Jezus naucza i oświeca. Podobnie jak nauczał kiedyś, naucza teraz nas. Słowo Boże poucza i wskazuje nam drogę, a my mamy podążać za natchnieniami Słowa...

Jezus nie poprzestawał na nawoływaniu do nawrócenia, ale potwierdzał swoje słowa czynami i cudami... Spójrzmy na nasze życie i zastanówmy się, jakie cuda Bóg działa w naszym życiu... Nie chodzi o wielkie uzdrowienia, ale o drobne fakty w życiu codziennym...

Za Jezusem poszły tłumy ludzi. Część z nich oczekiwała kolejnych spektakularnych cudów, a inni pragnęli usłyszeć więcej nauki...

Część ludzi zdecydowała się na przebudzenie, a nauka Jezusa i spotkanie Go, zmieniło ich życie. Inni nadal funkcjonowali tak, jak wcześniej...

Odnowa świata zaczyna się od nawrócenia. Różne są pomysły uzdrowienia świata, ale sprawdza się tylko nawrócenie, czyli zwrócenie się w stronę Boga
i odwrócenie od tego, co On nazywa złem...

Wzeszło światło. Jezus jest wielkim światłem. Niektórzy to kwestionują, ale każdy kto poszedł Jego śladami, zgodzi się z tym...

Trwa dzień, który można przespać, ale można też, pod wpływem Światła, obudzić się i rozpocząć nowy etap życia. Bo z Jezusem wszystko staje się nowe, ale musimy pozwolić, by On nas obudził, czyli wyrwał z nieświadomości własnego grzechu lub ogromu Bożej Miłości...

„Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 4, 17)... „Nawrócić się” oznacza przemianę myślenia, sposobu życia, na bardziej ewangeliczny, podobający się Bogu...

Pierwszym krokiem nawrócenia może być indywidualne przyjście do Boga, z naszymi sprawami, grzechami, kłopotami, chorobami i ograniczeniami. Jak ludzie z Ewangelii... Nie zwlekajmy. Zacznijmy już dziś...

...Boże, zastanawiam się, czy i w jaki sposób Twoje Słowa i cuda codzienności prowadzą mnie do Ciebie... Czy i w jaki sposób czynią mnie lepszym człowiekiem... W czym to się wyraża...

...Boże, proszę Cię o otwartość na działanie Ducha Świętego w moim życiu oraz o radykalną postawę nawrócenia i uzdrowienie z chorób dręczących serce... Prowadź mnie do oddawania Tobie większej chwały...

 

 

 

Flag Counter