4 STYCZNIA

PONIEDZIAŁEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - J 1, 35-42 (Znaleźliśmy Mesjasza)

Jan Chrzciciel stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży».
Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem.
Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?»
Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! (to znaczy: Nauczycielu) gdzie mieszkasz?»
Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej.
Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «Znaleźliśmy Mesjasza» (to znaczy: Chrystusa). I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: «Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas» (to znaczy: Piotr).

MEDYTACJA

Jan Chrzciciel przekazuje swoich uczniów Jezusowi. Taka była jego rola. Jezus przyjmuje ich do siebie. Wcześniej jednak muszą przejść małą próbę, odpowiedzieć na pytanie: „Czego szukacie?”. Uczniowie odpowiadają pytaniem: „Nauczycielu – gdzie mieszkasz?”...

Uczniowie Jana przeszli do Jezusa i chcieli uczyć się stylu życia nowego Mistrza, pokochać Go i pójść za Nim. Wymagało to wysiłku i podjęcia nowych wyzwań. Mimo to, zostali u Jezusa...

Tym, którzy poszli za Jezusem i zostali u Niego, było tam dobrze. Andrzej zaświadcza, że spotkał Mesjasza-Chrystusa i teraz chce, aby jego radość podzielił także Piotr, jego brat. Piotr z pewnością był zaskoczony, gdy Jezus od razu nazwał go Kefasem, czyli skałą...

"Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego" (J 1, 39)... Bycie uczniem Chrystusa wypełnia się w nieustannym przebywaniu w Jego obecności. Uczniowie nie tylko "tego dnia pozostali u Niego", ale wielu przez długi czas wędrowało u boku Mistrza...

Iść przez życie ze świadomością Bożej obecności oraz patrzeć na świat przez pryzmat Jego słów, to klucz do prawdziwie chrześcijańskiego życia. Bóg pozwala poznać się i podejść wystarczająco blisko, by porwał nas ten sam duch, który przemienił życie pierwszych uczniów...

Jeden drugiemu wskazywali Jezusa jako Mesjasza. Tak dzieje się i dzisiaj. Ktoś przecież wskazał nam Jezusa i powiedział, aby pójść za Nim, bo On nas zbawi...

Jeśli uwierzyliśmy ludziom mówiącym nam, że Jezus jest Zbawicielem, to nie powinniśmy zapominać, że nic nie zastąpi osobistego poznania Go...

Osobistym poznawaniem Boga ma być modlitwa, która będzie mocno oparta na Piśmie świętym. Być człowiekiem wierzącym oznacza bowiem mieć osobisty kontakt z Bogiem, a pierwszym krokiem do osobistego kontaktu z kimś jest poznanie go...

Kościół jest szkołą osobistego kontaktu z Bogiem. Po owocach rozpoznaje się drzewo, a po czynach człowieka. Jan mówi jednoznacznie: kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata...

«Znaleźliśmy Mesjasza». Te słowa Andrzeja Apostoła są decydujące o byciu chrześcijaninem. Nie tylko mamy odnaleźć Mesjasza, ale przyprowadzać do Niego i mieć świadomość, że spotkanie z Chrystusem zmienia życie, nadaje mu inny sens. To spotkanie rodzi misję, tak jak u Piotra...

Być „w mieszkaniu Pana”. Ciągle w swoim życiu odnajdywać Jezusa i przyprowadzać do Niego innych. To program ewangeliczny dla nas na dzisiaj...

Istotne jest osobiste świadectwo o Jezusie. Najpierw jest świadectwo Jana Chrzciciela, a potem o Jezusie opowiada Andrzej, brat Szymona Piotra...

Przypatrzmy się świadectwu Andrzeja Apostoła, który swojego brata Szymona Piotra przyprowadził do Jezusa i zastanówmy się, ilu ludzi przyprowadziliśmy do Jezusa? To pytanie powinno nurtować nas każdego dnia. Powinno być pytaniem do rachunku sumienia...

Ilu ludzi przyprowadziliśmy do Jezusa? To pytanie powinno rodzić „święty niepokój”. To powinna być nasza misja. To powinien być sens naszego chrześcijaństwa...

...Jezu, przyjmij mnie jeszcze raz do grona swoich uczniów... Proszę o głębokie pragnienie przebywania z Tobą... Daj odwagę do radosnego świadczenia, że Ty jesteś prawdziwym Mistrzem...

 

 

 

Flag Counter